← ← ← Maak een keuze uit het menu voor veel meer gebeden.

Gebeden om dagelijks te bidden:

 

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel;
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

 

Wees Gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Print Friendly, PDF & Email