Gebeden

Diaconie

Dagelijks brood

God, geef ons heden ons daaglijks brood,
geef aan ons het eten dat we vandaag nodig hebben,
niet minder en niet meer.
Want nog steeds weten wij niet
hoeveel er te eten moet zijn,
hoezeer wij moeten delen.
Wij zien nog steeds niet in
dat als wij veel willen
dit genomen wordt van de ander.
God, spreek vandaag tot ons hart
geef ons iets van Jezus’ geest
zodat wij ook ons brood gaan delen,
ons gaan inzetten voor recht en vrede.
Wij vragen het U, vandaag en alle dagen.
Amen.

Maak ons tot mensen

God,
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw zoon:
met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen,
want zo zijn wij gezegend,
en elkaar tot een zegen.

Wim van der Zee

Stem in de stilte

Stem in de stilte,
Spreek tot mij
Uw woord dat ruimte schept
In de engte van mijn hart
En doe mij leven
U tegemoet

Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat bevrijdt
Van onmacht en angst
En doe mij gaan
In vrijheid en vreugde

Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat richting wijst
En doe mij verlangen
Naar goedheid en zegen
In overvloed

Stem in de stilte
Spreek tot mij
Uw woord dat uitdaagt
Om op weg te gaan
Naar de ander
Die op mij wacht.

Stem in de stilte
Spreek tot mij
En houd mij gaande

Gebed afkomstig uit bisdom Rotterdam.

Rondom mij

Als ik rondom me kijk, God,
heb ik soms de indruk
dat er van de verwerkelijking van uw droom
nog maar weinig in huis komt.
Het negatieve lijkt vaak
zo allesoverheersend,
terwijl het positieve
amper een lichtpuntje is
in hert duister van de nacht.
Doe mij dan geloven
in de groeikracht van een mosterdzaadje
en laat mij zuurdesem zijn
in het deeg van onze samenleving,
opdat de wereld
en de mensen die er wonen,
doordrongen worden van uw liefde.

(Erwin Roosen.
Uit: Liefde maakt je mooi)

Open mijn hart

Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij, God, mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef.
Dat ik op elke plaats en
in iedere periode van mijn leven,
of ik nu jong ben,
in de kracht van mijn leven,
of oud,
of ik nu gezond ben of ziek –
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,
zodat uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt onder ons mensen.

Marinus van den Berg

Pracht en praal

Goede God,
laat me niet spiegelen aan pracht en praal,
laat me niet hangen aan grote woorden,
laat me niet opgaan in veel en nog meer.
Maar laat me vrede vinden
in wat goed, wat mooi is.
Laat me omgaan
met wat eerlijk is.
Laat me waarheid zien
in wat sober en eenvoudig is.
Als ik zie hoe groot je inzet is

Als Ik zie hoe groot je inzet is
voor het geluk van anderen
en op welke manier je dienstbaar wilt zijn
aan gekwetste mensen,
dan ben Ik blij – zegt God,
want dit is een teken
dat je mijn boodschap verstaat.

Maar Ik ben bezorgd om jou:
Pas op dat je niet verdrinkt
in al je drukte.

Daarom wil ik je uitnodigen
om af en toe mee te komen met Mij
naar een eenzame plaats
om alleen te zijn
en om wat uit te rusten,
om de vriendschap tussen jou en Mij
nog te versterken:

Daarna kun je weer,
met een nieuw hart,
naar mensen toe gaan.

Erwin Roosen.

Macht

Goede God
help me geloven
dat het niet om macht en heerschappij gaat.
Maar dat juist datgene wat ons zo teer en kwetsbaar maakt,
liefde en zorg voor elkaar,
de koninklijke kroon is op Uw schepping.
Laat de liefde ons regeren,
in navolging van Jezus van Nazareth.
Amen

Vol van God

wereld-in-delen
landen in wanhoop
landen badend in luxe
mensen in verwarring
mensen denkend in gewin
mensen roepend om gerechtigheid
mens die mij aankijkt
mens die mijn stilte breekt
mens die mijn spiegel is
God die mij aankijkt
God die mijn stilte breekt
God naar wie ik geschapen ben
Stem die mij aanspreekt
Stem die mij aanraakt
stem die mij roept
wereld die op mij wacht
mens worden van vrede
mens van God, Jezus gelijk
dat ik het zal kunnen God
horen
antwoorden
leven in Jezus naam
zijn een rechtvaardige

(Franck Ploum)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email