Ontmoeten, vieren, leren 

Familiezondagen

Samen

Wat is Familiezondag?

Elke derde zondag van de maand is er een Familiezondag: gezinnen ontmoeten elkaar en vieren samen. Daarnaast is er vorming. De ouders gaan met elkaar in gesprek. De kinderen hebben een programma in hun eigen leeftijdsgroep.

Centraal staat dat we ons geloof verdiepen, Jezus (beter) leren kennen, vreugde van het geloof delen en vriendschappen opdoen. We hopen zo een fijne gemeenschap te beleven in een jarenlang band met elkaar.

Meedoen met Familiezondagen

Je neemt met het hele gezin deel aan de Familiezondag. Zo kun je samen thuis het geloof verder laten groeien. We komen afwisselend bijeen in Prinsenbeek (Kerk OLV ten Hemelopneming) of Princenhage (Martinuskerk/Martinushuis). Tijd: 9.30-12.00 uur, derde zondag van de maand.

Uiteraard kun je gewoon binnenlopen tijdens een familiezondag. Of meld je van te voren aan met het gehele zin door het sturen van een email naar familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl.

Voorbereiding op de Eerste Communie

Er is geen aparte voorbereiding op de Eerste Communie. Evenmin is er een persoonlijke uitnodiging via de school. Gezinnen, waarvan kinderen hun Eerste Communie willen ontvangen melden zich aan voor de Familiezondagen. We verwachten van elk gezin dat je minstens 10 keer meedoet, voordat het sacrament kan worden ontvangen.

Voorbereiding op het Vormsel

Er is geen aparte voorbereiding op het Vormsel. Evenmin is er een persoonlijke uitnodiging via de school. Gezinnen, waarvan kinderen hun Vormsel willen ontvangen melden zich aan voor de Familiezondagen. We verwachten van elk gezin dat je minstens 10 keer meedoet, voordat het sacrament kan worden ontvangen.

Waarom 10x?

Dat heeft een belangrijke reden: eerst leren we allemaal (kinderen én ouders) Jezus kennen in en via de Bijbelverhalen en daarnaast: wat betekent samen eucharistievieren. Zo hopen we dat ons geloof sterker en dieper wordt.

Kind

Ik hoor meer bij de kerk. 

Ouder

Ik vind het positief om met andere jonge gezinnen met je geloof bezig te zijn en dat je niet zomaar een gesprek hebt.

Kind

Het is leuk elkaar te leren kennen en iets over de bijbel.

“Een fijne gemeenschap beleven in een jarenlang band met elkaar en met God ”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

Op deze pagina vind je verschillende ervaringen van kinderen en ouders met de familiezondagen. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de Eerste Communie. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de Eerste Communie. 

Een sacrament is een werkzaam teken waarin God de mens aanraakt. In elk sacrament wordt de liefde van God zichtbaar en voelbaar. Tegelijkertijd drukken wij er onze verering voor God mee uit.

De katholieke kerk heeft zeven sacramenten.

Er zijn drie sacramenten van initiatie of inwijding: Doopsel, Vormsel en Eucharistie, twee sacramenten van de levensstaat: Huwelijk (trouwen) en Wijding en twee sacramenten van genezing: Vergeving, dit wordt genoemd Boete en Verzoening of Biecht en Ziekenzalving.

Elk sacrament wordt door God gebruikt om ons christelijk leven te versterken. Om optimaal van de sacramenten te kunnen profiteren, hebben we op zijn minst het verlangen nodig om als christenen te willen leven.

De eucharistieviering is een ontmoeting van God met ons. Die ontmoeting vindt plaats door gebed, door het lezen in de bijbel en door het ontvangen van de heilige Communie. Wij geloven dat in de Eucharistie Jezus zichzelf geeft in brood en wijn. Hij deelt zijn leven met ons en wij het onze met Hem. We ontvangen zijn liefde en delen die met mensen met wie wij leven.

Ons leven op aarde is een voorbereiding op het eeuwige leven met God in de hemel. Door het ontvangen van de Heilige Communie loop je vooruit op dat eeuwige leven door Jezus, het Brood des Levens, hier op aarde te ontvangen.

Ouder

Het is laagdrempelig om aan te sluiten, prikkelt, zet je aan het denken.

Kind

Iedereen denkt er iets anders over, maar ook wel weer hetzelfde.

Ouder

Het geeft geloof handen en voeten.
Print Friendly, PDF & Email