Ontvang de kracht van de heilige Geest

Het Vormsel

Een speciaal moment

Het vormsel voorbereiden

Kinderen ontvangen het Vormsel meestal als ze in groep 8 zitten. Ze ontvangen de kracht van de heilige Geest. Dat is een speciaal moment dat om goede voorbereiding vraagt. Deze voorbereiding op het Vormsel vindt plaats met het gehele gezin via de maandelijkse familiezondagen. In de catecheseochtenden is de voorbereiding op het Vormsel opgenomen. Samen met de pastoor wordt een datum bepaald waarop dit sacrament voor de eerste keer wordt ontvangen.

Belang van de familiezondagen

Tijdens de familiezondagen richt de kerk zich op mensen en gezinnen die gelovig zijn of daarin begeleid en gevormd willen worden. Iedere derde zondag van de maand tijdens de Familiezondag ontmoeten mensen elkaar: jonge kinderen, tieners, ouders, grootouders, alleenstaanden, gelovigen en niet-gelovigen; iedereen is welkom!

Aanmelden voor de familiezondagen met je gehele zin kan door een email te sturen naar familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl.

Communie ontvangen als jongere of volwassene?

Ben je wel gedoopt en ondertussen een jongere of volwassene geworden, maar je hebt de voorbereiding op (de communie en) het Vormsel nog niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek en een voorbereidingstraject.

"Tijdens het vormsel ontvang je de kracht van de heilige Geest”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

Onze kerkgemeenschap is een missionaire parochie. Een kerk die relevant is voor de plaatselijke samenleving. 

Daarom vinden wij het belangrijk om dingen uit te leggen en achtergrondinformatie te delen. Onze kerk draagt de boodschap van het evangelie uit. Wij nodigen mensen uit om leerling van Jezus te worden en te blijven groeien in het geloof. 

Bij het Vormsel ontvang je de kracht van de Heilige Geest om de liefde van God te laten zien zowel in wat je zegt als in je manier van leven. De heilige Geest helpt je om te denken, te spreken en te leven als een volgeling van Jezus Christus.

De Heilige Geest sterkt je door jou zijn zeven gaven te schenken: wijsheid, inzicht, raad, standvastigheid, kennis, vroomheid en ontzag voor God. De aanwezigheid van de Heilige Geest helpt je om je leven vruchtbaar te maken. Dit komt tot uiting in: naastenliefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing (vruchten van de Heilige Geest).

Het Vormsel is het derde sacrament van inwijding.

Een sacrament is een werkzaam teken waarin God de mens aanraakt. In elk sacrament wordt de liefde van God zichtbaar en voelbaar. Tegelijkertijd drukken wij er onze verering voor God mee uit.

De katholieke kerk heeft zeven sacramenten.

Er zijn drie sacramenten van initiatie of inwijding: Doopsel, Vormsel en Eucharistie, twee sacramenten van de levensstaat: Huwelijk (trouwen) en Wijding en twee sacramenten van genezing: Vergeving, dit wordt genoemd Boete en Verzoening of Biecht en Ziekenzalving.

Elk sacrament wordt door God gebruikt om ons christelijk leven te versterken. Om optimaal van de sacramenten te kunnen profiteren, hebben we op zijn minst het verlangen nodig om als christenen te willen leven.

Ontmoeten, vieren, leren

Elke derde zondag van de maand (behalve tijdens de zomervakantie) nodigen we gezinnen uit om samen te komen (ontmoeten) en samen te vieren en een stukje vorming te ontvangen (leren). Kinderen krijgen in verschillende groepen op eigen niveau catechese net als hun ouders. We trekken samen op, gaan elkaar kennen, doen vriendschappen op, delen samen de vreugde van het geloof. Voor een aantal gezinsleden kan dat betekenen dat zij op enig moment de 1e H. Communie gaan ontvangen of het sacrament van het Vormsel. Uiteraard helpen we hen daarbij met extra voorbereiding. We bereiden dus niet meer voor via aparte projecten zoals dat jarenlang in het verleden het geval was. Het is de bedoeling om na de ontvangst van het sacrament samen met elkaar te blijven optrekken om die band met Jezus en met elkaar verder te versterken.

Jezus leren kennen

De rode draad die door de Familiezondagen loopt is: Jezus, wie is Hij? Wat kan Hij voor jou betekenen? Je bent samen met andere gezinnen op weg om Jezus te leren kennen en je door Hem te laten omarmen. En vooral: een band met Hem krijgen. Hem tot het middelpunt maken van je leven

Print Friendly, PDF & Email