Ontvang de kracht van de heilige Geest

Vormsel

Vormsel voorbereiden

Zalving met heilig Chrisma

Kinderen ontvangen het Vormsel meestal als ze 11/12/13 jaar zijn. Ze ontvangen de kracht van de heilige Geest en het is tegelijkertijd de voltooiing van het doopsel. Dat is een speciaal moment dat om goede voorbereiding en dus tijd vraagt. Deze voorbereiding op het Vormsel vindt plaats met het gehele gezin via de maandelijkse Familiezondagen. In de catecheseochtenden is de voorbereiding op het Vormsel opgenomen. Samen met de pastoor wordt een datum bepaald waarop dit sacrament voor de eerste keer wordt ontvangen.

Wat is het Vormsel

Bij het Vormsel ontvang je de kracht van de Heilige Geest om de liefde van God te laten zien zowel in wat je zegt als in je manier van leven. De heilige Geest helpt je om te denken, te spreken en te leven als een volgeling van Jezus Christus.

De Heilige Geest sterkt je door jou zijn zeven gaven te schenken: wijsheid, inzicht, raad, standvastigheid, kennis, vroomheid en ontzag voor God. De aanwezigheid van de Heilige Geest helpt je om je leven vruchtbaar te maken. Dit komt tot uiting in: naastenliefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing (vruchten van de Heilige Geest).

Het Vormsel is het derde sacrament van inwijding.

Aanmelden voor Familiezondagen

Voorbereiding op het Vormsel kost tijd. Dat geldt voor kinderen en volwassenen. Wanneer je een jaar met elkaar optrekt kan er iets groeien. Vandaar dat je minstens 10 keer aan de gehele ochtend hebt deelgenomen, voordat het Vormsel kan worden ontvangen. Je kunt je aanmelden voor de Familiezondagen met je gehele zin via onderstaande knop. Na aanmelding neemt het pastoraal team contact met je op.

Je kunt gewoon binnenlopen bij een familiezondag. Uiteraard mag je jouw gezin ook aanmelden. Dat kan door een email te sturen naar familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl.

En daarna…

Daarna houdt het niet op. We hopen dat er een verlangen is gegroeid om bij elkaar te blijven komen om te ontmoeten, te leren en te vieren. Dat er een verlangen is om te groeien in je geloof en in de omgang met Jezus. Dus hopen we dat je terug blijft komen naar de Familiezondagen of…misschien wel mee wilt gaan helpen in de voorbereiding.

Vormsel ontvangen als jongere of volwassene?

Ben je wel gedoopt en ondertussen een jongere of volwassene geworden, maar je hebt de voorbereiding op (de communie en) het Vormsel nog niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek en een voorbereidingstraject.

"Het Vormsel maakt letterlijk sterk in geloof en is een onuitwisbaar zegel”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

Een sacrament is een werkzaam teken waarin God de mens aanraakt. In elk sacrament wordt de liefde van God zichtbaar en voelbaar. Tegelijkertijd drukken wij er onze verering voor God mee uit.

De katholieke kerk heeft zeven sacramenten.

Er zijn drie sacramenten van initiatie of inwijding: Doopsel, Vormsel en Eucharistie, twee sacramenten van de levensstaat: Huwelijk (trouwen) en Wijding en twee sacramenten van genezing: Vergeving, dit wordt genoemd Boete en Verzoening of Biecht en Ziekenzalving.

Elk sacrament wordt door God gebruikt om ons christelijk leven te versterken. Om optimaal van de sacramenten te kunnen profiteren, hebben we op zijn minst het verlangen nodig om als christenen te willen leven.

Print Friendly, PDF & Email