Help!

Voel je gezien, gekend en geliefd!

Wij zijn een Kerk met open uitgestrekte armen. Wie je ook bent en wat je ook doet, je bent hier welkom, omdat God onvoorwaardelijk van je houdt!

Ik heb hulp nodig

“Gelukkig de mens die zijn naaste draagt, zoals hijzelf gedragen zou willen worden.”

Franciscus van Assisi.

Omzien naar elkaar en vooral naar de mens in nood, is de kern van het christelijk geloof. Wil je hierover meer weten? Lees dan hieronder verder over barmhartigheid. 

Jezus roept ons op om mensen die honger hebben eten te geven, mensen die dorst hebben drinken te geven, de vreemdeling op te nemen, de naakten te kleden, de zieken en gevangenen te bezoeken. We noemen dit de werken van barmhartigheid. Barmhartigheid is een Bijbelswoord dat we niet dagelijks gebruiken.

Het weerspiegelt dat God ons liefheeft en door mensen naar ons omziet. Daarom doen we dit niet, omdat we ons meer voelen dan de ander, maar juist omdat iedere mens voor ons en dus voor God, even belangrijk is en de nood van een ander ons raakt. Heb je misschien hulp nodig of wil je graag wat voor een ander doen, laat het ons weten!

Een gesprek

Als alles tegenzit, helpt het soms als je even met iemand kunt praten. 

We nodigen je graag uit voor een gesprek. Laat jouw contactgegevens achter op het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Ondersteuning

Je hebt hulp nodig. Laat jouw contactgegevens achter op het contactformulier en geef kort aan welke hulp je nodig hebt. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Ik wil helpen

“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”

Matteus 25, 40

Geven voor een goed doel

Regelmatig collecteren we voor mensen in nood. Wil je hieraan bijdragen? Dan kun je geld overmaken naar rekening NL41RABO0142468649 t.n.v. Caritas Parochie Maria Magdalena. Of via de QR-code bij de maandelijkse collecte. 

Ieder maand houden we in ons kerk op zondag een collecte voor de mensen in nood. De doelen zijn iedere maand anders. Als je in de kerk bent kun je aan de collecte meedoen. Je kunt ook geld overmaken naar de parochiële caritas.

Naast de regelmatige collectes zijn er ook jaarlijks inzamelingsacties. Bijvoorbeeld gedurende de veertigdagentijd en de adventtijd. Deze vallen onder de naam Vastenactie. Daarbij gaat het om kleinschalige ontwikkelingsprojecten in het buitenland. https://www.vastenactie.nl/

Het kan ook gaan om projecten dichter bij huis. Daarnaast is er in november elk jaar de Martinuspakkettenactie. Er worden boodschappen ingezameld voor gezinnen in de buurt die extra ondersteuning nodig hebben. Twee maal per jaar helpen we de voedselbank met extra inzamelacties.

Ik wil mezelf inzetten

Ik wil mijn medemens helpen of ondersteunen. Dat kan op velerlei gebied. Laat jouw contactgegevens achter op het contactformulier en geef kort welke hulp je denkt te kunnen bieden. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Werkgroep diaconie en caritas

Deze coördineert verschillende activiteiten in de parochies om de nood bij mensen te lenigen. Benieuwd wat deze werkgroep inhoudelijk doet? Lees het hieronder.

De acties in het kader van eenzaamheid en aandacht zijn: Huisbezoeken door pastores en bezoek aan zieken en eenzame mensen door parochianen vanuit Diaconie; Bloemetje van de maandag; Kerstkaart voor parochianen; Assistentie bij Rotarypakkettenactie; Samenwerking met Annahuis, Koffie drinken na de vieringen; Sobere maaltijd.

Daarnaast zijn er activiteiten rondom armoede: Geldelijke steun vanuit Caritas voor individuele hulpvragen; Martinuspakkettenactie; Herfst- en meiactie Voedselbank; Landelijk Vastenactieproject

Wil je meedoen in het werk van de werkgroep diaconie en caritas, laat jouw contactgegevens achter op het contactformulier. Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Print Friendly, PDF & Email