De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen.

U kunt bijvoorbeeld contact met haar opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting. Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen van de parochie zijn mw. Ilonka Godschalk en mw. Riet de Koning.
U kunt hen bereiken via de mail om een afspraak te maken.
E-mail: vertrouwenspersoon@parochiemariamagdalena.nl.

 

 

Print Friendly, PDF & Email