De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen.

U kunt bijvoorbeeld contact met haar opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting. Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon van de parochie is …
U kunt haar bereiken via de mail om een afspraak met haar te maken.
E-mail: vertrouwenspersoon@parochiemariamagdalena.nl.

 

 

Print Friendly, PDF & Email