Bij de parochie H. Maria Magdalena zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Het parochiebestuur hecht er namelijk grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochie.

Daarom is het belangrijk dat u bij iemand terecht kunt als u zich niet veilig voelt bij de uitoefening van uw vrijwilligerswerk binnen de parochie.  Het kan dan gaan om ongewenst gedrag, zoals intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag,  agressie en geweld, discriminatie, pesten.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, geven informatie en advies en kunnen bemiddelen of doorverwijzen. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen zijn:

 

José Bloemzaad (mediator en vertrouwenspersoon bij meerdere organisaties)

Jos van Oijen (mediator en rechter)

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het mailadres dat uitsluitend voor hen toegankelijk is:
vertrouwenspersoon@parochiemariamagdalena.nl.

 

 

Print Friendly, PDF & Email