De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen.

U kunt bijvoorbeeld contact met hem opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting. Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen zijn: de heer J.H.M. (Jos) van Oijen en per 1-2-2023 mevrouw J. (José) Bloemzaad.

Een afspraak maken met de vertrouwenspersoon kan heel eenvoudig via de email:
vertrouwenspersoon@parochiemariamagdalena.nl.

 

 

Print Friendly, PDF & Email