Ga het gesprek met ons aan

Pastoraal gesprek

Verbonden met de kerk

Pastoraal gesprek

Vroeger was het bijna vanzelfsprekend dat de pastoor geregeld op huisbezoek kwam. Tegenwoordig is dit anders. Misschien wil je graag in een vertrouwde omgeving met een pastor of een medeparochiaan spreken.

Heb je vragen of maak je je zorgen over bepaalde zaken? Een pastor of een lid van de bezoekgroep komt graag bij je langs. Afspreken kan door na de viering de pastor aan te spreken of contact op te nemen via de team assistente. 

Print Friendly, PDF & Email