Ontvang de heilige Communie voor de eerste keer

Eerste Communie

Voorbereiding communie

Je ontvangt Jezus in het heilig Brood

Voor de eerste keer de heilige Communie in de Eucharistie ontvangen is heel bijzonder. Je ontmoet Jezus in het teken van brood. Dat vraagt een goede voorbereiding. Daarom vindt deze voorbereiding met het gehele gezin plaats via de maandelijkse familiezondagen.

In de catecheseochtenden is de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie opgenomen. Samen met de pastoor wordt een datum bepaald waarop dit sacrament voor de eerste keer wordt ontvangen.

De rode draad: Familiezondagen

Voorbereiding op de Eerste Communie kost tijd. Dat geldt voor kinderen en volwassenen. Jezus, wie is Hij? Wat kan Hij voor jou betekenen? Wat gebeurt er in de eucharistie? Je bent samen met andere gezinnen op weg om Jezus te leren kennen en je door Hem te laten omarmen. En vooral: een band met Hem krijgen. Hem tot het middelpunt maken van je leven. 

Wanneer je een jaar met elkaar optrekt kan er iets groeien. Vandaar dat je minstens 10 keer aan de gehele ochtend hebt deelgenomen, voordat de Eerste Communie kan worden ontvangen.

Aanmelden voor Familiezondagen

Uiteraard kun je gewoon binnenlopen tijdens een familiezondag. Of meld je van te voren aan met het gehele zin door het sturen van een email naar familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl.

En daarna…

Daarna houdt het niet op. We hopen dat er een verlangen is gegroeid om bij elkaar te blijven komen om te ontmoeten, te leren en te vieren. Dat er een verlangen is om te groeien in je geloof en in de omgang met Jezus. Dus hopen we dat je terug blijft komen naar de Familiezondagen of…misschien wel mee wilt gaan helpen in de voorbereiding.

Communie ontvangen als jongere of volwassene?

Ben je wel gedoopt en ondertussen een jongere of volwassene geworden, maar je hebt de voorbereiding op de communie nog niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek en een voorbereidingstraject.

Jezus: “Ik ben het levende brood. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

De eucharistieviering is een ontmoeting van God met ons. Die ontmoeting vindt plaats door gebed, door het lezen in de bijbel en door het ontvangen van de heilige Communie. Wij geloven dat in de Eucharistie Jezus zichzelf geeft in brood en wijn. Hij deelt zijn leven met ons en wij het onze met Hem. We ontvangen zijn liefde en delen die met mensen met wie wij leven.

Ons leven op aarde is een voorbereiding op het eeuwige leven met God in de hemel. Door het ontvangen van de Heilige Communie loop je vooruit op dat eeuwige leven door Jezus, het Brood des Levens, hier op aarde te ontvangen.

De Eucharistie is een sacrament. En het voor de eerste keer ontvangen van het Heilige Brood of Heilige Communie noemen we het tweede moment van inwijding. 

Print Friendly, PDF & Email