Ondersteunen

Gebedsintentie opgeven

Bidden voor anderen

Gebedsintentie

In iedere liturgische viering bidden wij voor de noden van kerk en wereld. Vanouds hebben mensen de gewoonte te bidden voor hun lieve overledenen. We mogen geloven dat ons gebed hen raakt. De naam van onze dierbare wordt dan genoemd bij de voorbeden; we bidden voor hun rust en dat zij verder leven in Gods Liefde. Daarnaast kunnen ook gebedsintenties worden gevraagd om te bidden uit dankbaarheid, voor het welslagen van een operatie, voor een zieke, voor genezing, voor huwelijksjubileum, of om zegen over een eindexamen of een behouden reis.

Gebedsintentie opgeven

Wanneer je een gebedsintentie (ook wel misintentie genoemd) wilt opgeven, neem dan contact op met het secretariaat van de kerk waar je de gebedsintentie wilt doen. Je kunt het ook afgeven in een enveloppe met de naam voor wie de misintentie bedoeld is en met de bijdrage.

 • Voor de kerk in Prinsenbeek:
  Persoonlijk afgeven op het secretariaat,
  op weekdagen bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur.
  Of telefonisch op dezelfde tijden, tel. 076 5412231.
 • voor de Martinuskerk in Princenhage:
  Persoonlijk afgeven op het secretariaat,
  op weekdagen bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur.
  Of telefonisch op dezelfde tijden, tel. 076 5213873.
 • voor de Moeder Godskerk in Effen:
  Persoonlijk afgeven op het secretariaat,
  op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.
  Of telefonisch op dezelfde tijden, tel. 076 5212825.

Bijdrage

Van degene die een intentie opgeeft wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de parochie. Dit bedrag (ook wel stipendium genoemd) is € 12,00. 

Print Friendly, PDF & Email