Ontvang kracht, hulp en overgave

Ziekenzalving & ziekenzegen

God is nabij

Geven van ziekenzalving

De ziekenzalving wordt door de priester gegeven aan hen die erg ziek zijn, een hoge ouderdom hebben bereikt, op het punt staan een ernstige operatie te ondergaan of gaan sterven. De heilige Geest geeft door de ziekenzalving aan de zieke kracht, hulp en waar overgave waar dat nodig is.

Ziekenzegen

Wanneer er geen priester beschikbaar is kan een diaken of pastoraal werk(st)er met het doopwater de zieke zegenen (ziekenzegen) en bidden om Gods reddende en genezende nabijheid.

Ziekenzalving of ziekenzegen ontvangen

De ziekenzalving of de ziekenzegen kan zowel thuis, in het ziekenhuis of het verzorgingshuis plaatsvinden. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het aanvragen van de ziekenzalving of zegen, zodat de zieke bewust dit geschenk kan ontvangen.

Neem rechtstreeks contact op met de noodtelefoon van de parochie: 06 – 14962111

Je wordt teruggebeld voor het maken van een afspraak door de pastor die de ziekenzalving of ziekenzegen zal geven.

“De heilige geest zal de zieke kracht, hulp en overgave geven”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

Waarom?

Je leeftijd is zo ver gevorderd dat je kwetsbaar bent geworden en zoveel ‘tijd’ heb je misschien niet meer. Of een levensbedreigende ziekte heeft bezit van je genomen: je kijkt de dood in de ogen. Wellicht sta je voor een zware operatie. In zulke situaties kun je wel wat steun en kracht gebruiken.

Wat?

Vanaf het begin van de Kerk is er bijzondere aandacht voor zieken, ouderen en kwetsbare mensen. Jezus ziet speciaal naar hen om. Hij laat hen ervaren dat God dicht bij hen is. Zijn leerlingen gaan in zijn voetspoor verder. Daarom lezen we in de brief van de apostel Jacobus (5,14-15): ‘Als je ziek bent, roep dan de leiders (priesters) van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus uitspreken.’

Gebedsviering ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament en wordt in een eenvoudige viering door een priester aan de zieke toegediend. Deze heeft over het algemeen deze opzet: moment van vergeving (mogelijk een biecht); lezen uit de bijbel en enkele voorbeden; de handoplegging, als teken van troost en geborgenheid; de zalving door met ziekenolie een kruisteken te maken op het voorhoofd en handen; ontvangen van de H. Communie (eventueel). Het is mogelijk om meer zieken tegelijk in een gemeenschappelijke viering de ziekenzalving te geven.

Gebedsviering ziekenzegen

De ziekenzegen is geen sacrament en wordt door een diaken of pastorale werk(st)er aan de zieke toegediend. De opzet van de eenvoudige gebedsviering is nagenoeg hetzelfde als bij de ziekenzalving met dit verschil: er kan geen biecht plaatsvinden en de zalving is vervangen door een zegening met doopwater. Toch wordt dit moment door gelovigen als zeer heilzaam ervaren.

Heilzaam

Door de eeuwen heen hebben talloze mensen kracht geput uit de zalving met olie. Het sacrament van de ziekenzalving is daarom niet iets wat je alleen maar zou mogen ontvangen kort voor het moment van sterven. Juist wanneer je ziek bent, of kwetsbaar, of oud, of je ervaart je eigen leven als een lijden, dan kan in de zalving met olie Jezus jou nu al heilzaam nabij zijn. Hij raakt jou aan.

Print Friendly, PDF & Email