Ga de verbintenis met Jezus aan

Het Doopsel

Verbonden met de kerk

Waarom het Doopsel?

Door de Doop gaat de mens leven in verbondenheid met Jezus en wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk.

Daarbij wordt de doopformule uitgesproken: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”

Moment van dopen

Kinderen (en volwassenen) worden gedoopt tijdens de viering op zondagochtend. Dat kan in alle drie de kerken. Voorafgaande aan de doop is er een gezamenlijke doopvoorbereiding. Doopouders gaan met elkaar in gesprek en worden geïnformeerd over de betekenis van de doop en de praktische gang van zaken.

Doop aanvragen of jezelf laten dopen?

Wil je jouw kind laten dopen? Vul dan het online formulier in. 

Als je als volwassene toe wilt treden tot de katholieke kerk en om het doopsel vraagt, of als je een al wat ouder kind wilt laten dopen, neem dan met ons contact op voor een persoonlijk gesprek en een te volgen voorbereidingstraject.

“De doop is de start van de verbinding met Jezus”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

Er zijn uiteenlopende motieven om je kind te laten dopen. Je wil je kind ‘iets’ meegeven uit de christelijke traditie, opdat het later zelf kan bepalen hoe het geloven in het eigen leven vormgeeft. Of je vindt het logisch omdat je zelf ook gedoopt zijn. Het kan een uitdrukking van dankbaarheid en blijdschap zijn.

Wat betekent de doop vanuit de kerk gezien?

De volgelingen van Jezus noemt men christenen en samen vormen zij de Kerk. Zij willen de goede boodschap van Jezus Christus in de praktijk brengen. In het allereerste begin van kerk zijn het volwassenen die tot die gemeenschap willen toetreden. Ze besluiten hun leven over een andere boeg te gooien en breken met de levenswijze die ze tot dan toe geleid hebben. Ze drukken dat heel concreet uit door zich te laten dopen. Ze wassen als het ware hun ‘oude leven’ van zich af. Vanuit de Kerk gezien betekent de doop dus dat je vanaf nu tot die gemeenschap behoort.

Onderdompelen en opstaan

Oorspronkelijk wordt de dopeling letterlijk helemaal onder water gedompeld. Dat heeft een bijzondere betekenis: de ‘oude’ mens met zijn ‘oude’ leven sterft, wordt als het ware begraven, gaat ten onder. Precies zoals Jezus sterft aan het kruis op Goede Vrijdag. Vervolgens stijgt de mens weer op uit het water, maar dan als ‘nieuw geboren’. Hij of zij komt tot ‘nieuw’ leven, maar dan als volgeling van Jezus. Zijn Naam wordt als het ware in je hart gedrukt. Voor christenen betekent het doopsel een éénmalig gebeuren waarmee je voor altijd getekend bent. Al spoedig ontstaat het gebruik om kinderen kort na de geboorte te dopen. En dat blijft eeuwenlang zo. Kinderen worden niet meer ondergedompeld, maar drie maal wordt er een handvol water over het hoofdje gegoten, waarbij gezegd wordt: ‘ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.’

Het kwaad wint nooit

Er is nog een betekenis die aan de doop gegeven kan worden. Vanaf de conceptie komt een kindje in een wereld die verre van volmaakt is. Wanneer je om je heen kijkt zie je heel veel goeds, maar ook heel veel kwaad. Mensen die elkaar geweld aan doen en kiezen voor het kwade. Maar ook het kwade dat jou zelf overkomt. Een kindje kun je daar zelf nooit voor beschermen. Vanaf het allereerste begin komt het er mee in aanraking. Het doopsel maakt zichtbaar dat je zoon of dochter niet in het kwaad en in de dood hoeft onder te gaan. Kwade machten hebben het niet voor het zeggen, maar wel de God die leven en toekomst geeft.

Cadeautje uitgepakt of in de kast?

Het doopsel is als het ware een nieuw begin, een nieuwe start. Je kunt het vergelijken met het ontvangen van een cadeautje. Wanneer het doopsel is toegediend maar je geeft je kinderen vervolgens niets meer mee, dan is het net of je het ontvangen cadeautje ingepakt in een kast laat staan. En dat is toch jammer. Want het ontdekken dat je als kind, als mens de moeite waard bent in de ogen van God is een geluk wat je toch niemand wilt onthouden?

Wat kan je doen?

Na de doop nodigen wij je uit mee te gaan doen met de Familiezondagen. Als jong gezin ontmoet je andere ouders en kinderen en samen helpen we elkaar om het geloof aan je kinderen mee te geven.

Een sacrament is een werkzaam teken waarin God de mens aanraakt. In elk sacrament wordt de liefde van God zichtbaar en voelbaar. Tegelijkertijd drukken wij er onze verering voor God mee uit.

De katholieke kerk heeft zeven sacramenten.

Er zijn drie sacramenten van initiatie of inwijding: Doopsel, Vormsel en Eucharistie, twee sacramenten van de levensstaat: Huwelijk (trouwen) en Wijding en twee sacramenten van genezing: Vergeving, dit wordt genoemd Boete en Verzoening of Biecht en Ziekenzalving.

Elk sacrament wordt door God gebruikt om ons christelijk leven te versterken. Om optimaal van de sacramenten te kunnen profiteren, hebben we op zijn minst het verlangen nodig om als christenen te willen leven.

Print Friendly, PDF & Email