Zingen is twee keer bidden

Koren

Maak kennis

Onze koren

“Zingen is twee keer bidden.”
Of de heilige Augustinus dat nu wel of niet gezegd heeft, er steekt wel veel waarheid in deze uitdrukking. Onze parochie kent diverse koren. Ieder koor zingt een of soms twee keer per maand in een liturgische viering.

Prinsenbeek (kerk van OLV ten Hemelopneming)

Gemengd parochiekoor Amicitia

In 1974 opgericht, is ons koor nog steeds levendig en actief bezig. Amicitia is toen ontstaan door samenvoeging van het mannen kerkkoor met het toen bestaande dameskoor. Het herenkoor was waarschijnlijk nog door Deken Maes en Mr. Bierens opgericht en dus al minstens 120 jaar oud. Het dameskoor bestond toen 13 jaar.

De naam Amicitia betekent vriendschap. Het koor bestaat uit 25 leden (mannen en vrouwen). De dirigent is Coen Ruivenkamp. Het koor verzorgt de gezangen tijdens de vieringen van 09.30 uur op zondag en op kerkelijke feestdagen.
De repetities vinden plaats op donderdagmiddag in de sacristie van 15.00 uur tot 17.00 uur, met om 16.00 uur koffie/thee pauze.

Amicitia volgt met de te zingen liederen het kerkelijk rooster.
Het koor Amicitia gaat ook regelmatig ‘uit zingen’, zoals in de maand mei bij onze Lieve Vrouw van Zegge.

Voor nadere informatie:
Mevr. Lia Spijkers – secretaris. Tel. 06 27310539.
E- mail:  amicitiakoor@ziggo.nl

Intermezzo

Intermezzo is een gemengd koor met 57 leden. In 2024 bestaat het koor 25 jaar. We zingen graag op een ontspannen maar wel muzikale manier en worden ondersteund door een combo bestaande uit piano, dwarsfluit, gitaar en djembee. 

We repeteren iedere woensdagavond in onze kerk van 20.00 tot 22.00 uur. Ongeveer één keer per maand verzorgen we een muzikale dienst in onze parochiekerk in Prinsenbeek.

Op verzoek zingt Intermezzo ook in andere kerken. We zingen wat modernere nummers in het Nederlands of andere talen en houden van afwisseling in de keuze van nummers. Ieder jaar zingt Intermezzo in de strandkerk in Dishoek. Na de dienst eten we een lekkere pannenkoek en de liefhebbers maken een strandwandeling. Jaarlijks hebben we een kooruitje en verzorgen we, in de plaats die we dan bezoeken, een muzikale dienst . Kortom we hebben een koor waar gezelligheid en zorg voor elkaar belangrijk zijn.

Contactpersoon: Henk Teunissen (hendrik57teunissen@gmail.com)

Resonans

Wij zijn Resonans; een koor uit Prinsenbeek dat met trots kan zeggen dat het al meer dan 50 jaar bestaat. In 1969 werd het koor – toen nog Jongerenkoor Prinsenbeek (JKP) geheten – namelijk al opgericht. Echter, met het wegvallen van de jaarlijkse doorstromers vanuit het Jeugdkoor – dit hield op te bestaan – en vanwege het feit dat het steeds moeilijker bleek om nieuwe zangers en bandleden te enthousiasmeren, zagen wij het ledental in de loop der jaren gestaag slinken.

Aangezien er dus steeds minder jonge mensen bijkwamen en de wat oudere leden het zó naar hun zin hadden dat ze lekker bleven hangen – onze bas zit er al vanaf het eerste uur bij!) – moesten we met een nieuwe naam komen. Eén van onze alten droeg de naam “Resonans” aan, welke onmiddellijk ‘weerklank’ vond.

Wij zijn niet alleen een goed op elkaar ingespeelde groep zangers en zangeressen die als koor ongeveer eens per maand een dienst verzorgt, maar ook een gezellige club die regelmatig iets buiten het kerkgebouw onderneemt. Zo gaan we elk jaar in oktober een weekendje weg en willen we ’s zomers ook nog weleens richting strand kachelen.

Ons koor, dat lang heeft vastgehouden aan liederen uit het decennium waarin het is opgericht, evolueert nu qua repertoire meer richting nummers die weliswaar van recenter datum zijn maar toch tijdloos overkomen. Zo zingen wij o.a. werk van Claudia de Breij (Mag Ik Dan Bij Jou?) en Ruth Jacott (Leun op mij).
We mogen dan slechts met negen zangers zijn (een bas, een tenor, drie alten en vier sopranen); qua stemverdeling zijn we goed in evenwicht, waarbij we bovendien het geluk hebben te beschikken over een zeer muzikale pianist die zijn hand niet omdraait voor het geven van muzikale leiding. Als kleine groep luister je beter naar elkaar, maar een groot nadeel is dat je kwetsbaarder wordt: een afmelding wegens ziekte of andere verplichtingen is bij een dienst meteen merkbaar. Een paar nieuwe leden erbij zou dus zeker geen kwaad kunnen … Lijkt het je leuk om eens een repetitie bij te komen wonen en te ervaren hoe ontspannend en gezellig het is om samen muziek te maken, dan ben je van harte welkom op vrijdagavond in de sacristie van de O.L.V.-kerk in Prinsenbeek, waar we van 20:15 tot 22:15 repeteren.

St. Cecilia

Dit koor, heet  in de volksmond het ‘rouw- en trouwkoor’. Het bestaat uit enthousiaste dames, die zingen tijdens huwelijksmissen, jubileavieringen en bij uitvaarten. 

Ook zingen zij bij bijzondere diensten in Huize Hagedonk. De repetities zijn op woensdagochtend om de 14 dagen in de sacristie. 

In Effen (H. Moeder Godskerk)

Kerkkoor Effen

In 1938 is het zangkoor van de H. Moeder Gods Parochie opgericht door pastoor Anssems.

Op de avond van de 16e september 1938 kwamen vijftien Effense zangers bij elkaar in het patronaat van Princenhage om onder leiding van Meester van Meel, het toenmalige hoofd der school, een zangkoor voor de nieuwe Heilige Moeder-Godskerk op te starten.

Op 25 maart 1939, bij de inwijding van de nieuwe parochiekerk door Bisschop P. Hopmans, trad het koor voor de eerste maal op. Op 27 december 1938 was het koor een vereniging geworden met eigen statuten.

Inmiddels zijn we 85-jaar verder en nog altijd even levendig en actief. Laatst hebben wij een geweldige jubileum dag mogen vieren. Het koor staat onder deskundige leiding van mevrouw Goedele Scheifes en de vaste pianiste tijdens de repetities is mevrouw Anja Monden. In de kerk worden we wisselend begeleid op orgel of piano door Goedele Scheifes, Anja Monden, Jan-Pieter van Oosterhout of Chris van Gool.

Website van het koor: Kooreffen.
Contactadres: Rien Koeken
Email: mjkoeken@casema.nl

In Princenhage (Martinuskerk)

Martinuskoor

Het parochiekoor van de Martinuskerk zingt twee á drie keer per maand in de zondagse viering en de feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Het Martinuskoor is een vrij groot koor dat in februari 1971 als gemengd koor tot stand kwam. In het koor, ongeveer 40 leden, zijn bas, tenor, alt, sopraan vertegenwoordigd, waardoor veel nummers uit het uitgebreide repertoire 4- stemmig kunnen worden uitgevoerd.

Het is een gemoedelijke club vrienden, waar nieuwe vrienden van harte welkom zijn. De repetities zijn op donderdagavond om 20.00 uur in de St. Martinuskerk. 5 tot 6 keer per jaar wordt de repetitie ingekort en vervolgd met een gezellige nazit waarbij onder het genot van een hapje en een drankje bijgepraat (gekletst) kan worden. Uiteraard is er ook plaats voor een jaarlijkse uitstapje.

Wie belangstelling heeft kan gerust eens een keertje komen kijken op de wekelijkse repetitie. Dirigent van het Martinuskoor is Ineke van de Meulen. Naam en telefoonnummer van voorzitter en secretaris kunnen opgevraagd worden bij het parochiesecretariaat.

Weekkoor Martinus

Dit koor verzorgt de zang tijdens uitvaartdiensten, huwelijksdiensten en overige jubileumdiensten. Omdat dit tegenwoordig maar een zeer beperkt aantal diensten per jaar is, verzorgt het koor ook een aantal zondagsvieringen en werkt mee aan vieringen van bijv. de Zonnebloem en de Ouderenbond.

Het is een trouw koor met veel gezelligheid. Het telt ongeveer 25 leden waarvan een aantal tevens lid zijn van het  Martinuskoor. Het koor heeft een mooi repertoire, deels meerstemmig. Het omvat ongeveer 100 liederen waardoor het ook voor niet geoefende zangers mogelijk is om in korte tijd uit volle borst mee te zingen.

Elke 1e en 3e woensdag van de maand wordt van 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur gerepeteerd in de Martinuskerk onder de bezielende leiding van de dirigente Alice van der Gaast. De repetities worden afgesloten met gezellig koffie en thee drinken.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij een repetitie of kunnen bij het parochiesecretariaat naam en telefoonnummer van de voorzitter opvragen.

Jongerenkoor Princenhage JKP

Het jongerenkoor Princenhage bestaat uit ongeveer 30 jongeren met een gemiddelde leeftijd van rond de 20. Elke vrijdagavond repeteren zij van 20.00 tot 22.00. 

Dat ze zingen leuk vinden spreekt voor zich, al draait niet alles om het zingen. Na de repetitie is het vaak nog heel gezellig. Je hoeft geen ervaren zanger(es) te zijn als je wilt komen zingen. Iedereen kan zingen en door te oefenen word je alleen maar beter. Bij het zingen in het koor heb je steun aan elkaar.

Het koor wordt begeleid door een uitgebreid combo (piano, drums, gitaar, basgitaar en regelmatig fluit). Met een aantal keer per jaar een optreden. Ieder jaar doen ze mee aan het Jongerenkoren-festival in Rijsbergen. Naast zingen zijn er nog meer activiteiten, zoals het koorfeest en het koorweekend.

Website van het koor: JKP.

Kinderkoor Meertenzangertjes

Begin zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn de Meertenzangertjes opgericht. Er was destijds grote animo voor dit kinderkoor. Na een aantal jaren uit beeld te zijn geweest beginnen de Meertenzangertjes nu aan hun 3e seizoen!

Ons doel is, zo veel als mogelijk voldoen aan de behoefte van kinderen, waarvoor het zo belangrijk is om te zingen en muziek te maken.
Zo hopen we meer kinderen het plezier van zingen mee te geven voor hun verdere leven.
Het zou geweldig zijn als kinderen uit Princenhage en omstreken mee komen zingen, al is het maar een proefperiode, om het eens te proberen.
De leeftijd voor dit koor is vanaf ongeveer 6 jaar tot ongeveer 12 jaar. En iedereen is welkom, ook al denk je dat je niet kunt zingen.

De repetities zijn onder leiding van Heleen Franken. 

We zijn aangesloten bij de Sint-Martinus kerk in Princenhage en repeteren elke donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Is uw kind niet christelijk (opgevoed)? Dat is zeker geen probleem. Alle kinderen zijn welkom en voor alle kinderen is het belangrijk om muziek te maken. Iedereen mag een eigen invulling of visie hebben over de verhalen die in de kerk worden verteld.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wil uw kind, geheel vrijblijvend, een keertje komen mee repeteren? U kunt dan een mail sturen naar: meertenzangertjes@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email