Welkom bij parochie

Heilige Maria Magdalena

Wij zijn een Kerk met wijd uitgestrekte armen. Wie je ook bent en wat je ook doet, je bent hier welkom, omdat God onvoorwaardelijk van je houdt! 

Voel je gezien, gekend en geliefd

Gebeurtenissen

Belangrijke momenten in het leven kun je verbinden met je geloof.

Geboorte

Door de Doop gaat je leven in verbondenheid met Jezus en wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk.

Communie

Voor de eerste keer de heilige Communie in de Eucharistie ontvangen is heel bijzonder. Je ontmoet Jezus in het teken van brood.

Vormsel

Kinderen ontvangen het Vormsel meestal als ze in groep 8 zitten. Ze ontvangen de kracht van de heilige Geest.

Trouwen

Je hebt iemand ontmoet van wie je houdt en met wie je het verder leven wilt delen. Je wilt dit voor God uitspreken door te trouwen in de kerk.

Ziekte

God is nabij. Vooral bij zieke mensen en iedereen in nood.

Overlijden

Afscheid nemen van wie je dierbare is moeilijk en tegelijkertijd heel kostbaar. In de kerk vieren we dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood.

Familiezondagen

Iedere derde zondag van de maand nodigen we onze gezinnen van harte uit elkaar te ontmoeten en het geloof te delen.

Alpha

Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt

Kerk Prinsenbeek bestaat 60 jaar

Op 17 september 2023 vieren we het 60-jarig jubileum van de kerk in Prinsenbeek.

Over onze Parochie

Parochie Heilige Maria Magdalena bestaat uit drie geloofsgemeenschappen met een klein eigen secretariaat. Deze bevinden zich in Prinsenbeek, Princenhage en Effen. Elk met een eigen karakteristiek, mede bepaald door de mensen die er wonen en hun geschiedenis.

Naast een klein secretariaat bij elke kerk is er ook een algemeen secretariaat voor de hele parochie dat gevestigd is in de kerk in Prinsenbeek. De dagelijkse organisatie van iedere gemeenschap ligt bij de parochiekerncommissie.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Hieronder vind je de laatste nieuwsberichten over onze parochie. Wil je alle nieuwsberichten lezen, klik dan op de knop hieronder. 

Kerstconcert Martinuskoor en Cantabile Plus

Martinuskoor en Cantabile Plus zingen Kerstliederen Komt dat horen! Het speciale Kerstconcert van het Sint Martinuskoor en Cantabile Plus in de Martinuskerk in Princenhage –

Print Friendly, PDF & Email

Toekomst geloofsgemeenschap Effen

Rond dit onderwerp kwamen zo’n tachtig parochianen uit Effen, maar ook uit Princenhage en Prinsenbeek samen op dinsdagmiddag/avond 28 november. De plannen voor de toekomst

Print Friendly, PDF & Email

Maak het verschil 

Ben betrokken

Het is hart verwarmend wanneer je ziet hoe vrijwilligsters en vrijwilligers zich inzetten voor onze parochie. Zij stralen iets uit en hebben er plezier in om samen met anderen de parochiegemeenschap op te bouwen. Want zij zijn samen kerk, zo zeggen zij.

Het kerkbeeld dat hierin naar voren komt wijst op een kerk als gemeenschap. Betrokkenheid op elkaar geeft verbondenheid. En ieder heeft daarin eigen talenten: de een kan mooi zingen, een ander luistert goed bij het ziekenbezoek, weer een ander klust graag, enz.

Of zoals het bij Paulus geschreven staat: “‘Ieder heeft van God een eigen gave gekregen. En tezamen vormen zij het lichaam van Christus. Als één ledemaat lijdt, lijden allen mee. En alle ledematen zijn even hard nodig. Het oog kan toch niet tegen de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig”. Evenmin kan de voet tegen het oog zeggen: ‘”Ik heb je niet nodig”. 

Binnen het ene lichaam is het zelfs zo dat het kleinste en het meest kwetsbare met grote eer wordt behandeld (1 Corinthiërs 12). Zo zijn vrijwilligers dienstbaar aan elkaar, aan de gemeenschap.

Binnen onze parochie zijn ongeveer 700 parochianen actief als vrijwilliger. Zonder de grote inzet van al deze mensen zou de parochie niet kunnen functioneren! Op alle terreinen van het parochieleven zijn vrijwilligers actief, zowel in beheerstaken als in pastorale taken. Met hun werkzaamheden houden de vrijwilligers de parochie vitaal. 

Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. En al worden de uren van de vrijwilligers niet vergoed, vrijwilligers krijgen wel veel terug voor hun betrokkenheid: gezelligheid en onderlinge verbondenheid, mogelijkheid van vorming en geloofsverdieping, voldoening voor hun inzet, dankbaarheid en de gelegenheid om zich te ontplooien.

Print Friendly, PDF & Email