Afscheid nemen van een dierbare

Uitvaart

Begrafenis of crematie

Belang van afscheid nemen

Afscheid nemen van wie je dierbare is moeilijk en tegelijkertijd heel kostbaar. In de kerk vieren we dat het leven en de liefde sterker zijn dan de dood.

Mogelijkheden uitvaart

In alle drie de kerken van onze parochie kan de uitvaart gevierd worden. Dat kan in een eucharistieviering, een woord- en communieviering of een gebedsviering. Voor de muzikale invulling is een koor beschikbaar. Er is een standaardviering aanwezig, maar de familie kan een eigen boekje maken met behulp van het beschikbaar gestelde materiaal. Dit is te vinden op de downloads pagina

Wanneer er enkel voor een crematiedienst wordt gekozen kan de pastor voorgaan in een gebedsviering.

Uitvaart regelen en kosten

Meestal neemt de uitvaartleider contact op met de parochie (06 – 14962111) wanneer om een uitvaart gevraagd wordt.

Aan de viering van de uitvaart zijn kosten verbonden. Deze zijn €690. Een kerkelijke dienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkelijke dienst kost € 460.

De eerstvolgende zes weken is er tijdens de voorbede een speciale intentie voor de overledene. Tijdens de viering van Allerzielen op 2 november worden alle overledenen herdacht. Hiervoor volgt een speciale uitnodiging.

“In de kerk vieren we dat het leven en liefde sterker is”

Wij vertellen je graag meer

Achtergrond informatie

Maken van een eigen afscheidsviering

In overleg met de voorganger kan de familie een eigen boekje samenstellen. Wanneer het een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering is wordt altijd het standaardboekje van de uitvaart als uitgangspunt genomen (download hier het boekje).

Bij een Woord- en gebedsviering zijn er wat ruimere mogelijkheden met betrekking tot de inhoud. Het is de bedoeling dat de familie zelf het eigen boekje vermenigvuldigt. Dat kan via een copyshop. Soms kan dit via de uitvaartonderneming.

Print Friendly, PDF & Email