“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling” (Mt 28,19)

Missie en visie

Opdracht van Jezus

Aansluitende missie

Als parochie hebben we een missie die aansluit bij de opdracht van Jezus en die wij voor onszelf in een eigentijdse visie hebben uitgewerkt. 

Onze missie is mensen in contact brengen met Jezus waardoor ze Gods liefde leren kennen en op hun beurt enthousiast worden om anderen bij Jezus te brengen.

Visie van onze parochie

Wij zijn op weg naar

  • een parochie waar mensen zich thuis voelen, omdat ze door en in de Naam van Jezus gezien, gekend en geliefd worden en dit geeft hen vreugde, levenszin en nieuwe moed;
  • een parochie die betrokken is op de samenleving, er deel van wil zijn en die uitgaat naar de randen ervan om als Jezus in vriendschap en vreugde te leven met wie arm, terneergeslagen zijn.

Wij bereiken dit door

  • een parochie te zijn met inspirerende en sprankelende erediensten, die de groei en de omvorming van zijn leden bevordert naar het hart van Jezus;
  • een parochie die een groot missionair bereik heeft en mensen helpt om tot Jezus te komen.
Print Friendly, PDF & Email