Geloven doe je niet alleen

Geloofgemeenschappen

3 geloofgemeenschappen

Maak kennis

Parochie Heilige Maria Magdalena bestaat uit drie geloofsgemeenschappen met een klein eigen secretariaat. Deze bevinden zich in Prinsenbeek, Princenhage en Effen. Elk met een eigen karakteristiek, mede bepaald door de mensen die er wonen en hun geschiedenis.

Naast een klein secretariaat bij elke kerk is er ook een algemeen secretariaat voor de hele parochie dat gevestigd is in de kerk in Prinsenbeek. De dagelijkse organisatie van iedere gemeenschap ligt bij de parochiekerncommissie.

Prinsenbeek

Vormt zich rond de kerk van OLV ten Hemelopneming. 

Princenhage

Deze is gelegen rondom de H. Martinuskerk. 

Effen

Situeert zich rond de H. Moedergodskerk.

Prinsenbeek

De geloofsgemeenschap Prinsenbeek vormt zich rond de kerk van OLV ten Hemelopneming en valt voor het grootste deel samen met het dorp Prinsenbeek.

Adres- en contactgegevens

Markt 32
4841 AC Prinsenbeek

Secretariaat dagelijks geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

Al in de 15e eeuw wordt melding gemaakt van een Gertrudiskapel. Deze heeft bestaan tot 1832. In 1796 kreeg Beek – zo heette Prinsenbeek tot 1951 –  zijn eerste parochiekerkje met aangebouwde pastorie. De parochie werd aangeduid als Maria Ten Hemelopneming. Later ook als O.L. Vrouw Hemelvaart. Samenvoeging van beide heeft geleid tot de naam Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. 

In 1860 werd de eerste kerk vervangen door een grote neogotische kerk met een toren van 40 meter hoog. De vrijstaande pastorie zou later gemeentehuis worden. Nu zijn er o.a. kantoren in gevestigd. De parochiële begraafplaats ligt nog steeds naast het perceel van de kerk uit 1860. 

Vanwege de hoge onderhoudskosten werd deze neogotische kerk in 1963 vervangen door een uiterlijk weinig opvallende modernistische kerk met losstaande toren. In 2020 is deze kerk verkleind en zijn er werk- en vergaderruimtes voor het pastoraal team en voor de secretariële en administratieve functies ingebouwd.

Princenhage

De geloofsgemeenschap Princenhage is gelegen rondom de H. Martinuskerk en maakt deel uit van de stad Breda. Naast de wijken Princenhage behoren Heilaar, Haagpoort, Tuinzicht, Westerpark, Heuvelkwartier en het buitengebied van Liesbos tot de geloofsgemeenschap Princenhage.

Adres- en contactgegevens

Haagsemarkt 4
4813 BA Breda

Secretariaat dagelijks geopend van 9.00 tot 11.30 uur.

De geloofsgemeenschap van de H. Martinus heeft oude papieren. De bossen, akkers en beemden van het gebied behoorden in de middeleeuwen tot de goederen van de Abdij van Thorn. In 1261 werd door de Abdis van Thorn in dit gebied een aantal parochies opgericht, waaronder Mertersem of Hage. Dit Hage hete vanaf de 18e eeuw Princenhage. 

De kerktoren dateert uit circa 1400. In 1520 tot 1564 werd het driebeukige schip gebouwd. De H. Martinuskerk kent een bewogen geschiedenis. De kerk en de kerkgemeenschap verwijzen naar de heilige Martinus. Hij was bisschop van Tours en leefde van 316 tot 397. De mensen van Tours hadden hem zelf tot bisschop uitgekozen, zo geliefd was hij. Hij is vooral bekend van zijn gebaar om zijn mantel in tweeën te delen en de helft aan een arme man te geven. Een sprekend beeld in de kerk getuigt hiervan.

Effen

De kleine geloofsgemeenschap Effen situeert zich rond de H. Moedergodskerk en beslaat ruwweg het zuidwestelijke buitengebied van de gemeente Breda, met de buurtschappen Overa, de Rith en Effen.

Adres- en contactgegevens

Effenseweg 3
4838 BA Breda

Secretariaat elke vrijdag geopend en bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur.

Juist onder Breda aan de westkant ligt het landelijke dorp Effen. De parochiekern komt voort uit de voormalige H. Moeder Godsparochie. Deze werd in 1939 opgericht toen pastoor Anssems de H. Moeder Godskerk liet bouwen.

Print Friendly, PDF & Email