Gebeden

Vrede

Dromen

Laten we vrede dromen
alsof oorlog niet bestaat
en er nergens doden vallen,
nergens iemand iemand haat.
Laten we de stilte dromen
harde woorden niet verstaan,
alsof haast en drukte wijken,
er geen straaljagers bestaan.

Laten we de ruimte dromen
brede stranden, wijde zee,
verre luchten, velden bloemen,
en de wind brengt toekomst mee.

Laten we de liefde dromen
warm en sterk en licht en zacht.
Laat de liefde in ons komen
bij ons blijven, dag en nacht.

God van mensen, geef ons kracht
waar te maken wat wij dromen.

(Margreet Spoelstra)

De lange tocht

wat hebben wij nodig voor de vrede
dat willen wij met u bespreken god
wij hebben veel meer vrienden nodig
om meer vrede te kunnen scheppen

vrienden die één visioen samen hebben
de vrede die kan worden opgericht
vrienden die geloven

bewaar ons god voor de romantische vergissing
dat vriendschap een geschenk uit de hemel is
en voor de conservatieve vergissing
dat ze groeit in lange jaren zoals bomen
leer ons inzien dat vriendschap arbeid is
een bouwwerk zoals alles wat goed is voor ons

wij hebben vrienden nodig die weten
dat ze niet alles met zich laten doen
die een stem hebben en meebeslissen
die solidair zijn met de onderdrukten
die hun angst steeds meer overwinnen
en zo de vrede verbreiden

(Dorothee Sölle)

Van kwaad tot erger

Wie zomaar een vogelei vertrapt,
een nest uithaalt –
zomaar een riet knakt,
een twijg breekt –
is bezig en bereid
alle geweld z’n gang te laten gaan.
Bid om vrede;
ga eerbiedig met alles om.

Wie bang en slap
huilt met de wolven in het bos –
met alle stromen meedrijft,
met alle winden meewaait –
is bezig en bereid
grote leugens gelijk te geven.
Bid om waarachtigheid;
wees oprecht, eerlijk als goud.

Wie onverschillig
weerlozen laat pakken –
zwakken laat vallen,
kleinen kleineren –
is bezig en bereid
alle kwaad te laten gedijen.
Bid om zorg,
sta in voor elkaar:
voor de minsten
het meest.

(Peer Verhoeven. Uit: Ingebed)

Gebed van Franciscus

God, laat mij een instrument zijn
van Uw vrede,
waar haat heerst, laat mij liefde zaaien,
waar onrecht is, vergeving schenken,
waar ruzie is, eensgezindheid,
waar twijfel is, vertrouwen,
waar wanhoop is, hoop,
waar duisternis, licht,
waar doefheid is, vreugde.

Deemoedig

Wanneer ik besefte wat werkelijk is:
dat alles en alle mensen
U aan het hart gaan…
Wanneer ik besefte wat werkelijk is:
dat U ongezien
de ziel van alles bent…
Wanneer ik besefte wat werkelijk is:
dat U Leven, Liefde bent
in mijn breekbaar bestaan…

Wat zou ik deemoedig
in het leven staan,
wat zou ik eerbiedig
met alles en allen omgaan,
wat zou ik in vertrouwen
bij U willen zijn,
alle dagen van mijn leven.
Amen.

(Peer Verhoeven. Uit: Ingebed)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email