Gebeden

Pasen

Pasen
Eeuwige en liefdevolle God,
wij vragen U:
help ons moed te putten
uit de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
die liet zien dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.
Geef dat wij beseffen
dat er tussen hemel en aarde
meer is dan wij kunnen zien.
Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn.
Dat wij in leven en sterven
geborgen zijn in uw hand.
Amen.

.

Vertrouwen
God, we zouden alleen mooie
en goede dingen willen meemaken,
maar er gaat zoveel kapot.
Mensen verdwijnen zomaar uit ons leven.
Vriendschappen lopen stuk.
We zouden graag willen,
dat er geen ruzies meer waren
en zinloos geweld niet bestond.

Soms stort de wereld in
en mensen voeren oorlog met elkaar.
We voelen ons kwetsbaar
in zo’n wereld waarin alles vergaat.
Mensen kunnen ons maken en breken.
En de dood laat niets van ons over…

Of toch wel?

God, geef ons vertrouwen.
Geef ons de kracht om puin te ruimen
en de scherven weer bij elkaar te rapen.
Doe ons ontdekken
dat liefde wonden heelt.
Geef ons een onverwoestbaar vertrouwen
in de toekomst, in onszelf en in U.
(Greet Brokerhof – van der Waa)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email