Gebeden

Kinderen

Droom
Ik droom haast nooit,
maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.
Dan droom ik dat ik een vlinder ben
of een vogel die altijd leeft…..
die altijd vrij is…..
kan vliegen waarheen hij wil…..
En als ik wakker word,
dan geloof ik, dan geloof ik echt,
dat dit mijn hemel zal zijn…..

Na de vakantie
Goede God,
de vakantie is weer voorbij.
We hebben heel veel plezier gemaakt,
we hebben genoten
van wat we zomaar van U krijgen:
de zon, de bossen, de bergen en de zee.
We zijn weer helemaal uitgerust
en kunnen weer vol energie aan het werk.
Laat ons ook na de vakantie
open oog houden voor die dingen
die echt belangrijk zijn in het leven.
God, laat ons er meer en meer op vertrouwen
dat U voor ons zorgt:
vandaag en alle dagen die komen gaan.
Amen.

Vrede
Het lijkt wel
alsof er overal in de wereld narigheid is.
Mensen zijn boos en vol haat;
ze maken oorlog en veel ruzie.
Dat kan en mag zo niet doorgaan.
Waarom kunnen ze niet gewoon ophouden
met al dat vechten?
God, help ons,
om vrede te maken in de wereld.
Geef ons de kracht
om aardig en liefdevol te zijn.
Opdat er vrede komt,
hier en overal.
Amen.

Gebed in de dagen voor Kerstmis
In de maand december
kan het zo koud en donker zijn.
Dan moet je een dikke jas aantrekken
om het warm te krijgen.
En moeten ze ook op tijd het licht aandoen.
Mensen zoeken naar warmte en licht.
Lieve God,
wij kijken uit naar Kerstmis,
naar het feest van het licht,
naar de komst van het kind van vrede.
God help ons,
om het warm te maken voor elkaar
en aardig en vriendelijk te zijn.
Amen.

Gebed met Kerstmis
In deze kerstdagen is het overal gezellig,
vooral als er lichtjes branden
en de kerstbomen zo mooi versierd zijn.
De mensen worden er vriendelijk van.
Lieve God,
wij vragen U dat het feest van Kerstmis
alle mensen vriendelijk mag maken.
Dat er zó vrede op aarde mag komen.
Dat wilde Jezus graag.
Laten wij vriendelijk blijven
en geen ruzie meer maken.
Amen.

Dankgebed
Lieve God,
dank u voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagt
en ons warm maakt van binnen.
Dank u voor het licht
dat alles groeien doet
dat het donkere in ons verjaagt
en ons vrolijk maakt.
Dank u voor de fijne dingen in ons leven
die ons moed geven en gelukkig maken.
Dank u voor alle mensen om ons heen
die licht uitstralen en warmte geven.

Dankgebed als je wakker wordt
God, wij danken U,
voor deze nieuwe morgen.
Wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen
voor gezondheid, liefde
en alle vrienden en vriendinnen
die U ons schenkt.
Dank U wel God.
Amen.

Onze Vader
Onze Vader,
die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Bedankt dat ik groeien mag
In de lente wordt alles weer mooi.
De blaadjes komen weer aan de bomen
en je ziet weer prachtige bloemen
en soms een lammetje in de wei.
Het is een wonder:
alles begint te leven en te groeien.
Lieve God,
dank U wel dat alles weer groeit
en dat ik steeds groter word.
Amen.

Wees Gegroet Maria
Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bidt voor ons zondaars
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Niet vergeten
Als wij honger hebben,
gaan we aan tafel en krijgen we te eten.
Lieve God, wij danken U
dat wij zoveel lekkers kunnen eten.
Niet iedereen krijgt te eten,
er zijn ook kinderen
die niets te eten hebben.
Laten we deze kinderen
niet vergeten.
Amen.

Voor zieke mensen
Soms worden mensen ziek
en hebben ze pijn of zijn ze bang.
Dan zou je heel graag willen
dat ze snel beter worden.
Lieve God,
wilt u de zieke mensen helpen?
Wilt u hen kracht geven
en helpen om beter te worden?
Amen.

Gebed om nooit te vergeten
Goede God,
U kent mij door en door
en weet wat ik fijn vind
en waar ik bang voor ben.
U bent altijd om mij heen,
U bent onder mij om mij op te vangen,
U bent naast mij als een vriend,
U bent achter mij om mij te beschermen,
U vent vóór mij om mij de weg te wijzen.
Ik dank u dat ik altijd opnieuw kan beginnen
wanneer er iets niet goed gaat.
God wat is het fijn
dat U bij mij bent.
Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email

Winter

Winter In de stilte spreekt Gods woord.In de nacht ontsteekt Zij licht.Als alles dood schijnt, komt het leven.Laat ons waken tot het licht opkomt.en laat

Print Friendly, PDF & Email