Gebeden

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam

Soms
als het donker is
en leeg
in jou.
Ontsteek dan
een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.
Hou het brandend
tot Gods vuur
je hart weer verwarmt
en je handen opnieuw vult
om dan
– als nieuw
en vol van Gods vuur –
een vlam van liefde te zijn
waaraan anderen
zich mogen warmen.

(Marlies Lecocq)

Stort uw Geest uit …

Stort uw Geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.

Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de handen van de mensen.

Zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit
over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen
over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.

Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen

Stort uw Geest uit
over de huizen van de mensen
over de steden van de mensen
over de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu,
over ons
Stort uw Geest uit.

Frans Cromphout  (In Gebed, 449-450)

Adem
Adem over mij, God.
Adem in mij.
Laat uw Geest
mijn leven overschaduwen
en mijn hart vullen
met een laaiend enthousiasme
voor de zending die U mij geeft,
en met een vuur van liefde
voor elke mens,
zonder onderscheid.
Doe mij herboren worden!
Maak mij nieuw!
Geef mij uw zegen,
opdat ik zelf een zegen mag worden
voor mijn medemensen.
En laat mij voor altijd beseffen
dat ik uw kind mag zijn
en dat uw liefde mij mooi maakt.
Amen.

(Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi)

Geest

Eeuwige God,
uw Geest zweefde over de wateren,
bracht verband in de chaos
en schiep alle leven op aarde.
Uw Geest kwam over Jezus’ leerlingen,
bracht eenheid in verdeeldheid
en maakte hen enthousiast.
Eeuwige God,
kom nu met uw Geest ook over ons,
maak recht wat krom is,
maak zacht wie verhard zijn
en houdt het vuur in ons brandend.
Dat wij aanstekelijk mogen zijn
en anderen inspireren.
Laat ons niet los,
houd ons vast ten einde, ten goede.
Amen.

Geef me in, Heilige Geest

Geef me in, Heilige Geest
aan het heilige te denken.
Drijf me er toe, Heilige Geest
het heilige te begeren.
Verlok me Heilige Geest
om het heilige na te jagen.
Geef me kracht, Heilige Geest
het heilige vast te houden.
Bewaar me ervoor, Heilige Geest
het ooit te verliezen.

(Augustinus)

Kom Heilige Geest

Kom heilige Geest,
als we verdrietig zijn, in de put zitten,
geef ons zin in het leven,
een blij hart en pret in onze ogen.
Kom heilige Geest,
als we terneergeslagen zijn, er niks aan vinden,
maak ons nieuwsgierig en ondernemend,
er is zoveel te zien om ons heen.
Kom heilige Geest,
als we bang zijn voor iemand,
geef ons durf om hem recht in de ogen te zien.
Waarom zouden we bang zijn?
Kom heilige Geest,
als we ons alleen voelen,
geef ons vrienden en vriendinnen
bij wie we ons thuis voelen, die ons begrijpen.
Kom heilige Geest,
zegen ons met de kracht van uw liefde.
Amen.

Adem in mij

Adem in, de Geest van God
Adem in mij, Heilige Geest,
dat ik beseffen mag wat heilig is.
Stuw mij, Heilige Geest,
dat ik doen mag wat heilig is.
Verleid mij, Heilige Geest,
dat ik beminnen mag wat heilig is.
Sterk mij, Heilige Geest,
dat ik beschermen mag wat heilig is.
Bescherm mij, Heilige Geest,
dat ik het heilige nooit mag kwijt raken.

(Gebed van Augustinus)

Kom

Kom heilige Geest,
wanneer het me niet meer schelen kan,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer ik me terugtrek op mezelf.
Kom heilige Geest,
wanneer we bergen willen verzetten,
wanneer we goed willen zijn voor iedereen,
wanneer we vrede willen brengen onder de mensen.
Kom heilige Geest,
wanneer ik bidden wil en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe.
Kom dan heilige Geest.
Amen.

Gebed van een Sioux indiaan

Grote Geest, wiens stem ik hoor in de winden
en wiens adem de gehele wereld leven schenkt,
verhoor mij !
Ik treed voor uw aangezicht als één van uw vele kinderen.
Zie, ik ben klein en zwak ;
ik heb uw kracht en wijsheid van node.
Doe mij in schoonheid leven
en laat mijn ogen altijd
de purperrode zonsondergang aanschouwen.
Mogen mijn handen
de dingen eerbiedigen die Gij geschapen hebt
en laat mijn oren uw stem horen.
Maak mij wijs, opdat ik de dingen kennen kan
die Gij mijn volk geleerd hebt,
de les die Gij in elk blad en in elke rots verborgen hebt.
Ik verlang vurig naar kracht,
niet om mijn broeders te overtreffen,
maar om mijn grootste vijand – mijzelf –
te kunnen bestrijden.
Maak dat ik steeds bereid ben
met reine handen en met eerlijke ogen
tot U te komen, opdat mijn geest,
wanneer mijn leven als de ondergaande zon verdwijnt,
tot U kan komen zonder zich te moeten schamen.

Pinkstergebed

De wereld is zo koud, mijn God,
zo vol van haat en egoïsme,
van liefdeloosheid, van racisme,
van eigendunk en zelfgenot.

Maar als een flits schiet door mij heen:
kon ik mijn naaste niet verwarmen?
Brandde het vuur van Gods erbarmen
niet in mijn hart? Was ’t koud als steen?

Ik schaam mij zo, want hoeveel keer
liet ik een goede kans voorbijgaan
en liep ik verder, waar k moest stilstaan?
Vuur van Gods Geest, daal in mij neer!

Nel Bensschop

Om kracht
God die met Uw tomeloze energie
ons en onze wereld hebt geschapen.

Geef ons van Uw kracht,
opdat wij bestand zijn tegen
ziekte en zorgen,
onrecht en kwaad,
angst en verdriet.

Geef ons kracht
om te steunen en steun te ontvangen,
om vast te houden en los te laten,
om te genieten van het leven
en ons plezier te delen.

Geef ons kracht
om te blijven geloven in onze dromen,
om telkens anders te kijken
naar de mensen om ons heen.

Geef ons kracht
om de toekomst met vertrouwen
tegemoet te treden.
Amen.

(Marina Slot)

Niet tevergeefs

Al is er maar één –
één mens
die zich aan jou verwarmt,
één mens
wiens hoop,wiens troost
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er naar een –
één mens
die een mens aan je heeft,
je leeft
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt aan je bestemming.

Ik bid voor een vriendelijker,
meer zorgzame en begripvolle
menselijke familie op deze planeet.
Aan allen die een afkeer hebben van lijden
die houden van blijvend geluk –
is dit mijn innigste smeekbede.

(Dailai Lama).

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email

Winter

Winter In de stilte spreekt Gods woord.In de nacht ontsteekt Zij licht.Als alles dood schijnt, komt het leven.Laat ons waken tot het licht opkomt.en laat

Print Friendly, PDF & Email