Gebeden

Advent

Wordt wakker

Help mij waakzaam blijven, God,
op elk uur van de dag
en elk uur van de nacht.
Laat mij de deur van mijn leven
wagenwijd voor U open stellen,
als ik U mag ontmoeten
in het gekwetste hart
van een broer of een zus.
Schud mij wakker
als het oppervlakkige in onze samenleving
mij in slaap heeft gesust.
Open dan mijn ogen
en geef mij de durf
mijn leven te delen
met armen en kleinen.
Misschien dat U met Kerstmis
dan ook in mijn hart
mens wilt worden.

(Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi.)

Advent

God, het moet toch mogelijk zijn,
het was toch uw droom, uw visioen:
de mens die onomwonden
en consequent uw beeld vertoont.
De mens die recht doet, vrede sticht,
een mens die liefheeft.
De mens die de nacht verdwijnt en een lichtpunt is.
God, het moet toch mogelijk zijn,
dat er zulke mensen bestaan.
Al zo lang wachten wij,
al zo lang wacht uw schepping erop
dat wij mensen
de wereld zullen maken tot een stad van vrede.
Amen.

Advent

Goede God,
Mensen zijn een en al verwachting.
Wat weet een steen van de toekomst?
Hoe kan het water op morgen hopen?
Planten zullen geen plannen maken.
Hoe ver gaan de wensen van dieren?
Maar mensen: die worden geboren om verder te gaan,
zij willen voort, toekomst ontwerpen,
dieper zoeken, vragen stellen.
Mensen leven van morgen
van wat nog niet is: zal het er komen?
Mogelijk lukt het.
Goede God,
help ons om te blijven geloven in idealen,
laat mij niet zeggen: ik heb niets gezien,
ik keek ergens anders naar.
Laat de hemel niet boven ons zijn,
maar sterk ons om de hemel op aarde te maken.
Amen.

Donker

Donker in onze dagen, donker in onze nachten.
De weg van ons leven,
gehuld in duister van niet weten en niet kunnen.
Waarheen? Waarvoor? Waarom?

Het vragen houdt niet op,
de wereld lijkt verdwaald
en onze dromen lijken kwijt,
de dromen van die mens,
de dromen van dat licht
waar wij zo naar uitzien.

Maar nog steeds blijven mensen bij elkaar
om elkaar aan te sporen
niet in het donker te blijven.

Goede God, help ons,
bij ons zoeken naar die droom
soms zo ver weg,
maar eens
ergens weer zichtbaar en heel nabij.
Breng uw licht dichterbij
Amen.

God heeft een gezicht

Er was een tijd dat de mensen in deze korte dagen
bij het schemerlicht en bij het halfopen deksel van de kachel
niet anders deden dan verlangen:
een oeroud verlangen naar de lente
en het lengen van de dagen.

Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer
met schemerlicht en gekleurde kaarsen.
Maar ons verlangen is zoveel meer,
reikt zoveel verder dan de lente
en het lengen van de dagen.

Wij verlangen in de duistere berichten van onze dagen
naar een land en een leven zonder angst en leugen.

Laat morgen al het duister opgehelderd zijn,
de diepste oorzaken ervan bekend,
de juiste besluiten gevallen en oordelen geveld,
zodat ons land gezond, herademen kan.

Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek,
onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht,
de lente uit de winter.
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht.

Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de mensen:
onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid
een onbehagen en een weerstand en die wil
om eindelijk en voorgoed gerechtigheid te maken.

Wij bidden om advent, om licht dat groter is
dan het licht van de mensen
en om liefde uit den hoge,
mooier dan de lente!

(Naar Manu Verhulst.)

Advent

Wanneer zoals nu
de dagen korter worden,
we binnen de warmte zoeken.
Wanneer zoals nu
de nachten langer worden,
het licht verliest en de duisternis wint.
Dan word ik stil van binnen
denk ik over verleden en toekomst,
droom ik van vrede en geluk.
Iets ervan kan toch worden waargemaakt.

Wanneer zoals nu
de aarde verhardt,
de grond vruchteloos,
verstilt het leven.
Wanneer zoals nu
geen boom bij machte is zijn blad te dragen.
Dan is het alsof ik nog meer dan anders,
de diepe wortels van ons bestaan voel,
een diep besef in mij
gegeven te leven,
uit U, mijn God,
grond van mijn hart,
levenssap en wortel
voor nu en altijd.
Amen.

(Naar Peer Verhoeven)

Gebed voor de advent

Lieve God,
Om licht zijn we gekomen
Licht in donkere dagen
Licht op onze levensweg.

Om warmte zijn wij gekomen
Warmte voor koude handen
Warmte die de kou verjaagt.

Om blijheid zijn wij gekomen
Blijheid om het feest dat komt
Blijheid met mensen om ons heen.

Om troost zijn wij gekomen
Troost als het feest niet komt
Troost om gemis.
Om licht zijn wij gekomen

Lieve God
Met het licht van uw ogen
Zegen ons.
Amen.

Engel

Stuur af en toe een engel naar mij, God,
die mij toefluistert
dat ik niet bang moet zijn
om mijn hart voor U open te stellen
en mijn leven af te stemmen
op Uw golflengte.
Laat mij groeien in eenvoud,
opdat Jezus met Kerstmis
ook mijn kind kan worden
en opdat ik zelf zichtbaar teken word
van de belofte dat U mét ons bent,
in dagen van vreugde
én in dagen van pijn.
Dank U wel, God,
dat ik ook zelf af en toe
zo’n ‘engel van een mens’ mag zijn.

(Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi.)

Open onze ogen

Goede God,
die ons de ogen opent
voor wat er in de wereld gebeurt,
U die ons hart sneller doet kloppen
als mensen om hulp vragen
of zich gekleineerd voelen,
wees in ons:
Kracht en Hoop,
Uithoudingsvermogen en Liefde
om aan te pakken wat U ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.
Zo bidden wij in naam van Jezus,
die wij verwachten
en naar wie wij uitkijken.
Amen.

Kom tot ons

U, Naamloze,
niet te benoemen onuitsprekelijke God,
kracht zonder macht,
sprekende stilte, fluistering van liefde.
U, Geest van leven,
aansporing en drijfkracht
tot niets anders dan menselijkheid
en ongelogen liefde.

U die waait waar U wilt,
maar altijd op zoek
om mensen terug te geven aan mensen,
om het minste
onder de aandacht te brengen van het meeste,
om het zwakke
aan te bevelen bij het sterke.

U, ongrijpbare,
onmisbare Voorloper naar de toekomst,
onstuitbare Gids steeds op uittocht,
ons ver vooruit
naar nieuwe einders van menswording.

Wees onze horizon.
Wijk niet van onze zijde.
Blijf ons wakker roepen,
kom op ons toe in ieder kwetsbaar mensenkind.
Word zichtbaar in ons.
Maak ons zacht en goed.
Amen.

Wens

Als we nou eens een witte kerst zouden krijgen,
met overal witte takken,
en ijs-pareltjes glinsterend aan de takken.
Alles zou mooi zijn, een heilige kerstnacht.

Als er nou eens stilte zou komen in de straten,
vogels die zongen in de bomen,
met alleen kerkklokken die sloegen in ons dorp.
Alles zou zacht zijn, een heilige kerstnacht.

Als er nou eens vrede zou komen,
in de wereld, tussen de mensen,
in de huizen, in ieders hart.
Niets zou er slecht zijn, een heilige nacht voor ons allemaal!

Goede God,
zo dromen wij van vrede.
En wij bidden U:
Geef uw vrede aan ons,
nu we ons voorbereiden op die heilige nacht.

Om licht

Lieve God,
Om licht zijn we gekomen
Licht in donkere dagen
Licht op onze levensweg.

Om warmte zijn wij gekomen
Warmte voor koude handen
Warmte die de kou verjaagt.

Om blijheid zijn wij gekomen
Blijheid om het feest dat komt
Blijheid met mensen om ons heen.

Om troost zijn wij gekomen
Troost als het feest niet komt
Troost om gemis.
Om licht zijn wij gekomen

Lieve God
Met het licht van uw ogen
Zegen ons.
Amen.

Advent

Het vuur gedoofd .
De laatste resten
van verlangen
weggesmeuld .

Op menselijk puin
groeit nieuwe hoop :

Als God met ons
de weg zal gaan
ontluiken bloemen
op verbrande aarde .

In de holte van ons hart
zingt een nieuw lied :
Maranatha
De Heer , Hij komt .

(Uit: Bloemen geschikt tot gebed)

God wij vragen u

God,
wij vragen U in deze adventsperiode:

Geef ons de kracht
om in deze donkere dagen
Op zoek te gaan

naar die ene ster
die ons zal brengen naar het Kerstekind

Naar het lichtje in ieder van ons
Dat soms helder, soms verborgen is

Opdat ieder mensenkind
vervuld mag worden van hoop
En mag delen in Uw droom van vrede.
Amen.

Als wij bang zijn

Heer,
als wij bang zijn voor het donker
laat jouw licht ons dan verlichten.
Als wij bang zijn op de weg
laat jouw ster ons dan weer richten.

Als wij bang zijn voor de groten
Laat jouw licht ons omarmen.
Als wij bang zijn voor de koude
laat jouw vuur ons dan verwarmen.

Als wij bang zijn voor de nacht
houd dan stil bij ons de wacht.
Als wij bang zijn, hoe dan ook
schenk ons dan voldoende kracht.

Naar Frans Weerts
in Adventskalender 2008 (Welzijnszorg)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email