Gebeden

Avond

Avondgebed

Ik leg mijn handen
op mijn gezicht
en luister
als in een schelp
naar ‘t gefluister van de zee;
naar uw stem
in de stilte.

Heb ik u verstaan
in wat de dag
mij bracht?

Heb ik gedaan
wat u
van deze dag
had verwacht ?

(Paula Copray)

Avondgebed

Moge God ons de hele dag ondersteunen,
totdat de schaduwen lengen en de avond aanbreekt,
en de drukke wereld tot stilte wordt gebracht,
en de koorts van het leven voorbij is, en ons werk gedaan!
Moge Gods Genade ons dan een veilig onderkomen schenken,
en een heilige rust, en eindelijk vrede.

(John Henry Newman)

Avondgebed

God.
De drukte van deze dag maakt plaats voor stilte en rust ;
de kleuren vervagen, geluiden vallen stil,
alleen een avondvogel zingt straks zijn lied.
Kom bij ons, Heer en blijf bij ons,
want de dag loopt ten einde.
In vriendschap en hartelijkheid stonden wij
vandaag tegenover elkaar ;
het was een fijne dag.
Vergeef ons als wij tegen U
en tegen elkaar iets misdaan hebben.
Laat Uw zegenende hand over ons rusten.
Amen.

Avondgebed

De dag is af
God, ik ben blij
nu alles donkert
zachter wordt en stil
ik adem weer zelf
ik zie met eigen ogen
ik hoor en voel
de dingen duidelijk
die ik vandaag
met duizenden
heb ontmoet
de mensen
hun zorgen en hun dromen
draag ik, deel ik
wik en weeg :
’t was goed.
’t was goed dat ik erbij mocht zijn ;
’t is goed dat U het zegent.

Avondgebed naar Martin Luther

Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond
en de dag is al ten einde.

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –
U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

U die weet wat goed was deze dag :
de vrijheid waarin wij mochten leven,
het voedsel dat wij mochten ontvangen,
het werk dat wij mochten verrichten,
de rust waarvan wij mochten genieten,
de mensen met wie wij hebben geleefd –
U die weet wat in ons is,
wij zegenen U, licht in ons leven.

Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.

Uw zegen vragen wij
over de mensen die deze dag gestreden hebben
– dat zij de weg naar vrede vinden –
over hen die nu werken,
over hen die de slaap niet kunnen vinden,
over de zieken en zwaarmoedigen,
blijf hen nabij met Uw licht en Uw vrede.

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij –
blijf ons nabij en behoed ons.

(Uit: Kring van mensen, teksten voor liturgie van Michaël Steehouder)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email