Gebeden

Kersttijd

Gebed voor Kerstnacht

Soms maakt het geen verschil of we
onze ogen open of gesloten houden
zo donker is het in de wereld.
Heer, wilt U ons laten zien hoe groot
het verschil is tussen de nacht waarin
wij wakker liggen van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt.
Wij bidden U: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in
uw naam in de nachten die komen gaan,
in de dagen van duisternis waarin wij bestaan.
(Maria de Groot)

Als ik zo mag noemen

God,
als ik zo mag noemen
de bron waaruit wij geboren,
de einder waarheen te gaan.
God,
als ik zo mag noemen
al ons goed doen
al wie goed wil.
God,
als ik zo mag noemen
al wat wij hopen
voor mens en wereld,
al waarnaar wij uitzien
tijd en wereld voorbij.
God,
als ik zo mag noemen
het Leven
uit wie Jezus geboren,
in wie Hij is opgegaan,
voor eeuwig en altijd.
Amen.

(Peer Verhoeven. Uit: Ingebed)

Kerst-tijd

Geloof je in het licht?
Ik geloof in de mensen.

Geloof je in de mensen?
Ik geloof in het licht.

Wat geloof je dan?

In de mensen,
in mensen vol licht.

God van licht,
help ons te geloven
in mensen vol licht.

God van licht,
U blijft stralen.

Kerstzegen

God.
Dat wij Uw liefde herkennen mogen
in de ogen van een mensenkind als wij:
het stille licht van Bethlehem
weerspiegeld in een gelaat.
Dat de hoop en de droom standhoudt
voor vluchtelingen,
voor lijdende mensen,
voor armen
en voor onszelf.
Dan zal het een zalig
en gezegend Kerstfeest zijn.

(Jan de Jongh)

Kerstgebed

God, het lijkt wel of veel schitterende woorden
Hun glans hebben verloren.
“Vrede op aarde en God met ons”
Oude woorden die met kerst in onze kerken klinken.
Wat zeggen ze ons nog in een wereld vol geweld
Waar mensen vol zijn van zichzelf
En waar geen plaats is voor God?
Hoe kunnen we voorkomen dat ze afgezaagd klinken?
Hoe kunnen we ze weer iets van hun oude glans teruggeven?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen erdoor geraakt worden
Licht zien en hoop krijgen?
Misschien door ze nieuw leven in te blazen met daden?
God help ons om het niet bij woorden te laten.
Geef dat er iets zichtbaar wordt van Uw Licht in de wereld van nu
Zodat mensen hoop krijgen en weer durven geloven
In wat u ons ooit beloofd hebt:
Een toekomst waarin het altijd licht zal zijn.

(Uit: Zeg het maar gewoon van Greet Brokerhof)

Kyrie Eleison 

voor den bakker die zijn vuur laat doven
en den boer die zijn ploeg laat staan
voor de metser die geen huis meer wil bouwen
voor de herder die nie meer durft verder gaan
eleison, voor de meester die nie meer durft vertellen
voor de priester die zijn gebed vergeet
voor den dokter die nie meer kan genezen
en voor de rechter die geen raad meer weet
eleison, eleison, kyrie eleison

voor grootmoeder alleene op heur kamer
voor grootvader die al vergeten is
voor al d’angsten en slaaploze nachten,
voor al ‘t verdriet dat niet geweten is
eleison, voor de minnaars die niet meer zingen
voor de liefste die ‘t huis verlaat
voor al ‘t nutteloos leed van de wereld,
voor ons zieltje dat ten onder gaat
eleison, eleison, kyrie eleison

voor de moeder van ‘t kreupele kindje,
voor ‘t lief van den dode soldaat
voor ‘t meiske zonder beminde,
voor al ‘t zeer dat nooit overgaat
eleison, voor wie zal ik hier nu nog zingen,
nog voor duizenden die ‘k hier vergeet
d’r kan niemand zonder wat vrede,
rijken boer of arme proleet
eleison, eleison, kyrie eleison

en we zingen hier van kyrie eleison
en van dat kind in dien donkeren stal
ieder jaar wordt onze hoop herboren,
dat ‘t hier ooit nog beteren zal
eleison, eleison, kyrie eleison

(Willem Vermandere)

Driekoningen

Wij zoeken naar licht in deze donkere wintertijd.
Een teken van leven in de donkere nacht.
Een ster aan de hemel die zegt: Kom!
Kom als je durft, de lichtglans van God
zal een lamp zijn voor je voet.
Kom, God is bij je
en toont je een weg ten leven.
Kom en zie dit levensgroot geheim.
Bewaar het in je dromen
en ga terug langs een weg die je geheim verdraagt,
een andere weg dan de weg van aanzien, macht
en recht van de sterke.
Een weg van vrede.

Een ster
Een ster aan de hemel
heeft mensen ertoe gebracht in beweging te komen.
God, wij bidden U:
maak ook ons ontvankelijk
voor de tekens die U ons geeft.
Leer ons wandelen in uw licht,
naar het voorbeeld van Jezus.
Die voor ons blijft:
licht van U uit,
gids ten leven voor tijd en eeuwigheid.
Amen.

God zij dank

God,
U komt niet uit de hemel vallen,
niet van achter de wolken vandaan.
U bent enkel als liefde te ervaren
en schuilt in het hart van wie goed doen.
Zo bent U in Jezus Christus
openbaar geworden onder ons.
God, zij dank,
Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email