Gebeden

Maria

Gegroet Maria

Gegroet Maria,
zwanger ben je van hoop,
van verlangen,
vol verwachting op een goede toekomst.
God is met je,
gezegend ben je onder de vrouwen
want gezegend zijn zij die kracht uit jou putten.
Heilige Maria,
moeder van alle gelovige mensen,
bidt voor ons,
dat we blijven kiezen voor het goede,
vooral nu,
dat we de moed niet verliezen
en straks,
voor een leven van vrede.

Aan Maria

De kracht, die jou eens heeft bezield
om bouwend op een visioen,
als vanzelfsprekend dat te doen,
wat onze toekomst open hield.

De kracht, die alle eeuwen door
de onderdrukten heeft bewogen
om, met een toekomstdroom voor ogen,
te blijven in ’t gekozen spoor.

De kracht, die in miskenning, pijn,
de moed geeft om toch door te vechten,
je door geen macht te laten knechten,
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn.

De kracht geeft jou identiteit:
een vrouw ,een niemand, wordt getuige.
Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen,
jouw lied over gerechtigheid.

Je spreekt niet voor jezelf alleen,
bezingt een kracht, die breekt de machten
in alle landen en geslachten;
kijk over eigen grenzen heen.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,
net als in bijbelse verhalen.
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,
weer anderen om door te gaan.

Wij bidden tot diezelfde kracht:
geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen,
waar liefde sterker is dan macht.

(J. Roelofs-van der Linden)

Zachtaardig

Moge mijn hart groot en diep zijn als de zee,
ontvankelijk als het hart van Maria,
moeder van alle gelovigen.
Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn,
als de zon in het voorjaar.
Moge het schaduw geven en beschutting
als een plataan in de zomer.
Moge het sterk en standvastig zijn in de herfst
als de wind het blad laat vallen.
Moge het in de barre winter
branden als een barmhartig vuur.
Moge mijn liefde,
zachtaardig en vriendelijk zijn,
zoals de liefde van Maria,
troosteres van de bedroefden.

Bid voor ons Maria

Bid voor ons Maria.
Wij die onderweg zijn met onze zorgen,
met zwarte ogen voor wat komen gaat.
Bid met ons dat wij een eind
met jou kunnen meegaan,
om de weg van Jezus te volgen.
Om God in ons zijn leven te laten leiden,
dat wij van onze toekomst meer feest,
meer écht leven kunnen maken,
meer dan dood en ellende,
oorlog en gevaar.

(J. van den Bergh)

Maria, onze toevlucht

Liefdevolle Maagd Maria,
nog nooit is gehoord
dat iemand voor niets
zijn toevlucht tot U zocht.

Aangemoedigd door dit vertrouwen,
kom ik tot U
met mijn zorgen.

Wijs mijn gebeden niet af,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil mij verhoren,
o lieve Maagd Maria.

(Bernardus van Clairvaux)

Moeder Maria

Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren toren noemt of Gulden Huis,
vòòr alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt
onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.

(Toon Hermans)

Toewijding aan Maria

Maria, moeder van Jezus,
U weet wat het zeggen wil : nieuw leven te ervaren
en zich te verheugen over de geboorte van een kind.
Uit eigen ondervinding kent U ook de zorg en de pijn,
die het groot brengen van kinderen met zich meebrengt.
Als moeder van Jezus Christus,
wilt U moeder zijn voor allen,
die in Hem geloven en Zijn weg willen gaan.

Daarom zijn wij hier met deze kinderen bij U.
Gij, moeder met het grote hart,
draag zorg voor deze jongens en meisjes.
Laat Uw sterke hand op hen rusten.
Wees een voorbeeld voor de ouders
in de levenskunst van het liefhebben.
Dan zullen deze jongens en meisjes geborgen zijn
in de blijvende schoot van de vrijheid,
de ruimte waarin de Gods Geest kan leven.
Amen.

Moeder van God

Moeder van God en onze moeder,
vol vertrouwen bidden wij tot U :
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Help onze zieken
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde wonen in onze familie;
zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij met Uw bescherming.
Amen.

Moeder Maria

Moeder Maria, eens hebt gij aan de wereld Jezus gegeven als verlosser,
toon ons ook vandaag de weg naar Hem.
Schenk ons iets van uw geloof in donkere dagen,
iets van uw vreugde om hetgeen God voor ons doet,
iets van uw luisterbereidheid naar Jezus’ woord.
En help ons Hem na te volgen
zoals gij het hebt gedaan in eenvoud en dienstbaarheid.
Amen.

Bedankt Maria

Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd
terwijl je voelde dat er veel van je werd gevraagd.
Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd
en je zo tot dienstmeisje hebt willen maken van God.
Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God.

Wij vragen je :
help ons ook “ja” te zeggen
want jouw verhaal is ons verhaal
omdat ook wij in het kleine leven van elke dag
de wereld mogen en moeten verlossen in naam van Uw zoon Jezus.
Amen.

Gebed tot Maria

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

(Bernardus van Clairveaux)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email