Allerzielen

Voor een gestorveneje ben een verre vogel nuen trekt naar lichter oordenik gaf je graag nog zoveel meemaar vind bijna geen woorden ik dool over het land dat jij verlietin de vijver wuift het riet enalle bloemen bloeien om niet –mijn God, zeg me dat jij ze ziet je lichaam heb ik aan de aarde […]

Diaconie

Dagelijks brood God, geef ons heden ons daaglijks brood,geef aan ons het eten dat we vandaag nodig hebben,niet minder en niet meer.Want nog steeds weten wij niethoeveel er te eten moet zijn,hoezeer wij moeten delen.Wij zien nog steeds niet indat als wij veel willendit genomen wordt van de ander.God, spreek vandaag tot ons hartgeef ons […]

Vrede

Dromen Laten we vrede dromenalsof oorlog niet bestaaten er nergens doden vallen,nergens iemand iemand haat.Laten we de stilte dromenharde woorden niet verstaan,alsof haast en drukte wijken,er geen straaljagers bestaan. Laten we de ruimte dromenbrede stranden, wijde zee,verre luchten, velden bloemen,en de wind brengt toekomst mee. Laten we de liefde dromenwarm en sterk en licht en […]

Pasen

PasenEeuwige en liefdevolle God,wij vragen U:help ons moed te puttenuit de dood van die ene mens:Jezus van Nazareth,die liet zien dat de dood geen eindpunt is,maar een nieuw begin.Geef dat wij beseffendat er tussen hemel en aardemeer is dan wij kunnen zien.Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn.Dat wij in leven en stervengeborgen zijn in […]

Licht

Gebed van het licht Er is een lichtdat ver boven alle dingenop aarde schijnt;ver boven ons allen,ver boven de hemelen,ver boven de hoogstede allerhoogste hemel:het is het Lichtdat schijnt inons hart. Om licht Wij bidden om lichtvoor die wijde werelden voor de plaats waarin wij wonen:nieuw licht,overal waar de stoppen vande hoop zijn doorgeslagen.Nieuw geloof,overal […]

Reizen

Tot wij elkaar weerzien Dat het pad zichvoor je zal ontvouwen,dat je de wind altijdin de rug zult hebben,dat de zon warmin je gezicht zal schijnen,dat de regen op je landzal neerdalen,dat het vuur in je huisnooit zal doven,dat de Almachtige je in Zijnbeschermende hand zal houden,tot wij elkaar weerzien.(Gebed van indianen in Noord-Amerika) Bij […]

Lente

Als Gij niet Als Gij niet waartde goede geest in de tijd.Als Gij niet waarthet sap in alle leven.Als Gij niet waartmijn hart en ziel, dan was geluk niet te proevenen lijden niet te dragen;dan was ikals de dood voor het leven. God dank.Gij zijtin tijd en eeuwigheid.Amen. (Peer Verhoeven. In: Ingebed) Lentegebed Ik heb […]

Herfst

De herfstDe herfst blaast op den horenen ’t wierookt in het hout;de vruchten gloren.De stilten weven gobelijnenvan gouddraad over ’t woud,met reeën die verbaasd verschijnenuit varens en frambozehout,en sierlijk weer verdwijnen… De schoonheid droomt van boom tot boom,doch alle schoonheid zal verdwijnen,want alle schoonheid is slechts droom,maar Gij zijt d’eeuwigheid!Heb dank dat Gij mijn weemoed […]

Maria

Gegroet Maria Gegroet Maria,zwanger ben je van hoop,van verlangen,vol verwachting op een goede toekomst.God is met je,gezegend ben je onder de vrouwenwant gezegend zijn zij die kracht uit jou putten.Heilige Maria,moeder van alle gelovige mensen,bidt voor ons,dat we blijven kiezen voor het goede,vooral nu,dat we de moed niet verliezenen straks,voor een leven van vrede. Aan […]

Heiligen

Allerheiligen  Wij bidden om de geest van Abraham en Izaak,Jacob, Mozes en Jesaja.Van Judith, Esther en David.Van Jezus, Maria, Martha, Magdalena,Petrus, Paulus en Johannes.De helden van het Oude en Nieuwe Verbond. Geef ons te leven als die eerste kerk:zoals Sint Jozef, Heilige Hildegard van Bingen,Sint Franciscus, Jan Bosco, Heilige Gerardus Majella.Zij die goed deden in de […]