Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan ben je een mensnaar het hart van God.Zo iemand staat sterk in het leven,stevig geworteld als een boom.Die is niet omver te krijgen.Zo iemand houdt standen kan tegenslag verdragen.Vriendelijkheid gaat […]

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd vrij is…..kan vliegen waarheen hij wil…..En als ik wakker word,dan geloof ik, dan geloof ik echt,dat dit mijn hemel zal zijn….. Na de vakantieGoede God,de vakantie is weer voorbij.We hebben […]

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom dan– als nieuwen vol van Gods vuur –een vlam van liefde te zijnwaaraan anderenzich mogen warmen. (Marlies Lecocq) Stort uw Geest uit … Stort uw Geest uitover jong en oudover […]

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat Gij in overvloed,rijst, tarwe en aardappelsons hebt gegeven,dat Gij druiven, kastanjes,vijgen in overvloed ons gaf.Amen.(Japans dankgebed)

Winter

Winter In de stilte spreekt Gods woord.In de nacht ontsteekt Zij licht.Als alles dood schijnt, komt het leven.Laat ons waken tot het licht opkomt.en laat ons bidden. Laat ons al wat verkild isgenezen met tederheid.Laat ons hopenook tegen beter weten in.En laat ons bidden. Laat ons stiller leven.Er is rijkdom in het verzaken.Wat afsterft is […]

Vastentijd

Bij het begin van de vasten: Stilte… Haast, lawaai en onrust,zijn de kenmerken van een tijddat stilte uitgebannen wordt.We luisteren niet meer van binnenuit:vanwaar en wie we zijnen waarnaar onderweg.Hoe ver moet je gaan om tot rust te komen?Of kan het ook dichtbij?Luister naar de stilte,wacht tot een ander spreekt met woordendie de jouwe niet […]

Morgen

Morgengebed Ik vouw mijn handentot een schaalomhoognaar U:Ik vang de dagmij toevertrouwd.Ik bewaar haar in mijn hart. Dat wij ontdekken mogenwat God vandaagvan ons verwacht.En het doenin uw kracht. (Paula Copray.Uit: Bewogen gedachten en gebeden) Morgengebed Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.Doe met mij wat Gij wilt.Gij hebt mij geschapen voor U:Wat wilt Gij […]

Kersttijd

Gebed voor Kerstnacht Soms maakt het geen verschil of weonze ogen open of gesloten houdenzo donker is het in de wereld.Heer, wilt U ons laten zien hoe groothet verschil is tussen de nacht waarinwij wakker liggen van angst en verdrieten deze nacht waarin U verschijnt.Wij bidden U: wordt geboren onder onsen maak onszelf tot lichtbrengers inuw naam in de […]

Avond

Avondgebed Ik leg mijn handenop mijn gezichten luisterals in een schelpnaar ‘t gefluister van de zee;naar uw stemin de stilte. Heb ik u verstaanin wat de dagmij bracht? Heb ik gedaanwat uvan deze daghad verwacht ? (Paula Copray) Avondgebed Moge God ons de hele dag ondersteunen,totdat de schaduwen lengen en de avond aanbreekt,en de drukke […]

Advent

Wordt wakker Help mij waakzaam blijven, God,op elk uur van de dagen elk uur van de nacht.Laat mij de deur van mijn levenwagenwijd voor U open stellen,als ik U mag ontmoetenin het gekwetste hartvan een broer of een zus.Schud mij wakkerals het oppervlakkige in onze samenlevingmij in slaap heeft gesust.Open dan mijn ogenen geef mij […]