Vastenactie 2022 – Landrechten

Ook dit jaar doet onze parochie weer mee met de landelijke Vastenactie.

De Vastenactiecampagne staat in 2022 in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Helpt u ook om Vastenactie bij deze projecten te ondersteunen?

U kunt uw bijdrage overmaken via:

NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie, Den Haag

 

Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

Alvast hartelijk dank!

 

 

 

 

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

Vastenactie in onze parochie

Tijdens de vastentijd besteden we in de vieringen aandacht aan de Vastenactie. Zo zal het thema “landrechten” terugkomen in de lezingen en zingen we ook een speciaal Vastenlied. Op zondag 3 april is er een extra collecte voor de Vastenactieprojecten.

Print Friendly, PDF & Email