Klokken voor vrede en recht

Op woensdag 2 maart vindt in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: Vrede is voor iedereen.

Ook in onze parochie zullen de klokken luiden van 17.15-17.30 van de kerken H. Moeder Gods Effen, H. Martinus Princenhage en OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek.

Zie verder de website van de Raad van Kerken: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/02/klokken-voor-vrede-en-recht/

Print Friendly, PDF & Email