Vastenactie 2022 – Landrechten

Ook dit jaar doet onze parochie weer mee met de landelijke Vastenactie. De Vastenactiecampagne staat in 2022 in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. Helpt u ook om Vastenactie bij deze projecten te ondersteunen? U kunt uw […]

Alpha cursus Groot Breda nu echt begonnen

Afgelopen donderdag 24 februari zijn we weer gestart met een fysieke Alpha-cursus. Tweemaal hebben we de cursus moeten uitstellen wegens corona. Om half zeven werden we gastvrij ontvangen door enkele dames van de Parochie Heilige Maria Magdalena in het Martinushuis aan de Haagse Markt. De tafels waren gezellig gedekt en er kwamen heerlijke geuren uit […]

Aswoensdag 2 maart – begin veertigdagentijd

Op woensdag 2 maart begint de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen met de viering van Aswoensdag. Er zijn deze dag 2 vieringen: 10:00u in de kerk OLV ten Hemelopneming en 19:00u in de kerk H. Martinus. In beide vieringen worden palmtakjes van vorig jaar verbrand. U kunt die vooraf naar de viering meebrengen. Door een grotere aandacht voor […]