HERVATTING VIERINGEN NA 1 JUNI

Na een lange tijd van meer dan 11 weken waarin er geen publiekstoegankelijke vieringen gehouden mochten worden, breekt de tijd aan dat we voorzichtig een herstart kunnen gaan maken met onze vieringen. Vanaf 1 juni a.s. mogen we met 30 personen bij elkaar zijn en vanaf 1 juli met 100 personen, mits we ons aan een aantal richtlijnen houden, zoals de hygiënemaatregelen en het bewaren van de afgesproken afstand van 1.5 m.

Hervatten van de vieringen
Vanaf zondag 7 juni zullen de zondagsvieringen worden hervat (waarbij vanaf 14 juni op Sacramentsdag ook de communie zal worden uitgereikt). Deze vieringen zijn om 9.30 uur in de Moeder Godskerk in Effen en om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Princenhage. In verband met de verbouwing van de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek zijn hier nog geen zondagsvieringen. De parochianen uit Prinsenbeek zijn van harte uitgenodigd om in één van beide kerken mee te vieren!

Omdat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn, moet een en ander goed georganiseerd worden. Als u op zondag mee wilt vieren in een van de twee kerken, dient u zich hiervoor aan te melden.

Aanmelden voor zondagsvieringen
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@parochiemariamagdalena.nl. Geef in uw mail aan welke kerk u wilt bezoeken: de Moeder Gods in Effen of de Martinuskerk in Princenhage. Ook kunt u zich telefonisch (076-5412231) of persoonlijk aanmelden bij het parochiesecretariaat (iedere werkdag van 9.30-11.00 uur).

U wordt op de lijst gezet in volgorde van aanmelding. Indien u zich via de mail heeft aangemeld krijgt u een mailtje toegestuurd ter bevestiging. Als er te veel aanmeldingen zijn wordt u als eerste op de lijst gezet voor de zondag daarna. Ook daarvan krijgt u bericht.

Vieringen door de week
Ook de vieringen door de week worden weer hervat.

Vanaf vrijdag 5 juni ( 1e vrijdag van de maand) om 9.00 uur in de Moeder Godskerk in Effen, vanaf dinsdag 9 juni om 9.00 uur in Prinsenbeek (in het Kruispunt in verband met de verbouwing van de kerk) en vanaf donderdag 11 juni om 9.00 uur in de Martinuskerk in Princenhage.
Voor de vieringen door de week hoeft u zich niet op te geven.

Gezondheid en hygiëne
Wanneer u zich op de ochtend van de vieringen niet goed voelt komt u niet en blijft u thuis. In de kerk is bij binnenkomst gelegenheid uw handen te wassen met reinigingsgel/spray. Bovendien is er een looproute aangegeven, welke banken wel en niet gebruikt worden en met hoeveel personen er in een bank maximaal wordt plaatsgenomen. Een echtpaar of gezin kan bij elkaar zitten.

We hopen u snel weer te ontmoeten. U bent van harte welkom!

 

Print Friendly, PDF & Email