Hervatting publieke vieringen vanaf 1 juni 2020

Op 20 mei jl. hebben de Nederlandse bisschoppen het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” vastgesteld.

Hierin zijn richtlijnen opgenomen die aangeven hoe wij als gemeenschap samen kunnen komen en vieren met inachtneming van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vanaf 1 juni 2020 mogen met inachtneming van de geldende richtlijnen 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten en vanaf 1 juli 2020 100 mensen. Ook mag (indien mogelijk) vanaf 14 juni (Sacramentsdag) de communie worden uitgereikt.

Momenteel zijn het parochiebestuur en het pastoraal team bezig met de uitwerking van dit protocol naar een concreet plan voor onze parochie.

Het “Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter voor gelovigen” kunt u hier downloaden.

Print Friendly, PDF & Email