HEROPENING PAROCHIESECRETARIAAT

Vanaf dinsdag 2 juni is ook het parochiesecretariaat (Prinsenbeek en Princenhage) weer geopend. Het secretariaat is iedere werkdag bereikbaar van 9.30 – 11.00 uur. Het secretariaat van Effen is op vrijdagmorgen bereikbaar. Op de secretariaten kunt u o.a. terecht voor het opgeven van de misintenties en het aanmelden voor de zondagsvieringen. We hopen snel weer […]

HERVATTING VIERINGEN NA 1 JUNI

Na een lange tijd van meer dan 11 weken waarin er geen publiekstoegankelijke vieringen gehouden mochten worden, breekt de tijd aan dat we voorzichtig een herstart kunnen gaan maken met onze vieringen. Vanaf 1 juni a.s. mogen we met 30 personen bij elkaar zijn en vanaf 1 juli met 100 personen, mits we ons aan […]