Parochieblad Lieve Hemel opgefrist!

Het eerste nummer van Lieve Hemel is vlak voor Pasen uitgekomen. Natuurlijk met de laatste nieuwtjes over onze parochie en artikelen die je niet mag missen. Het wordt weer op de gebruikelijke wijze verspreid in de week voor Pasen. Wanneer u het parochieblad (nog) niet thuis ontvangt en dat graag wilt, moet u dat zelf […]

Overweging afscheid pastor Adrie Lint

Zondag 27 januari nam pastor Adrie Lint afscheid van onze parochie. In een druk bezochte afscheidsviering hield hij de volgende overweging – de lezingen staan onder de tekst. Beste mensen, Wie ooit in het echt een bolbliksem heeft gezien weet hoe afschrikwekkend zo’n vuurbal kan zijn. Eén keer heb ik zelf zoiets meegemaakt. Op een […]

Afscheid van pastor Adrie Lint

(In Lieve Hemel stond het volgende interview met Adrie:) In 2009 werd Adrie Lint aangesteld als pastoraal werker in de Nazarethparochie. Binnenkort gaat hij met vervroegd pensioen. Op zondag 27 januari 2019 is zijn afscheids-viering in de St. Martinuskerk. Een gesprek met deze bevlogen man. Adrie Lint is op 16 november 1954 geboren in Wouw […]

Terugkomviering dopelingen

Uitnodiging Dag: Zondag 3 februari Tijd: 11.00-11.30 + ontmoeting na afloop Plaats: Kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek Alle dopelingen van het voorbije jaar zijn met hun familie uitgenodigd om nog eens terug te komen in de kerk. Deze parochiële viering heeft het karakter van de peuter-kleuterkerkviering.

Kerststal Prinsenbeek

De Kerststalbouwers van Prinsenbeek hebben dit jaar een zeer geslaagde creatie gemaakt. Midden in een woestijnlandschap wordt het kind van vrede geboren. Ga nog kijken, want na Driekoningen wordt de kerststal helaas weer afgebroken.