Terugkomviering dopelingen

Uitnodiging

Dag: Zondag 3 februari
Tijd: 11.00-11.30 + ontmoeting na afloop
Plaats: Kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek

Alle dopelingen van het voorbije jaar zijn met hun familie uitgenodigd om nog eens terug te komen in de kerk. Deze parochiële viering heeft het karakter van de peuter-kleuterkerkviering.

In de bijbel kun je lezen dat Maria en Jozef 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de Tempel in Jeruzalem gaan. In hun tijd was dat al een oude gewoonte. Je eerste kind draag je op aan God. God zal het zegenen. Dit jaar vertellen we dit verhaal opnieuw. In de vertelling horen we over de oude Simeon en Hanna. Zij stralen helemaal. Waarom? Dat hoor je in de viering.

Na de vertelling worden de doopkaarsen van de dopelingen ontstoken (niet vergeten deze mee te brengen) en krijgen zij de kinderzegen met doopwater. Wij hopen dat velen aanwezig zijn. Na afloop ontmoeten wel elkaar bij koffie/thee/limonade.

Overigens: in de volksmond wordt het bezoek van Maria en Jozef met Jezus aan de tempel MARIALICHTMIS genoemd, die gewoonlijk op 2 februari wordt gevierd.

Print Friendly, PDF & Email