Terugkomviering dopelingen

Uitnodiging Dag: Zondag 3 februari Tijd: 11.00-11.30 + ontmoeting na afloop Plaats: Kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek Alle dopelingen van het voorbije jaar zijn met hun familie uitgenodigd om nog eens terug te komen in de kerk. Deze parochiële viering heeft het karakter van de peuter-kleuterkerkviering.

Bisdombedevaart 2019

Van 12 tot en met 19 oktober maakt het bisdom een achtdaagse bedevaart naar Italië. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit. Verspreid over het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats….