Vastenactie

Werken aan je toekomst

 

De Parochie Heilige Maria Magdalena besteedt elk jaar in de veertigdagentijd aandacht aan het project van de vastenactie. De campagne ‘werken aan je toekomst’ – van 26 februari tot en met 12 april – staat dit keer in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.


Tegenwoordig gaat ruim 90 % van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Toch gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden. Een baan betekent zelfs niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Hun werk is veelal ongeschoold, slecht betaald, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden.

Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd.

In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) baan.

In onze parochie besteden we gedurende veertigdagentijd in elke viering kort aandacht aan het vastenactieproject ‘werken aan je toekomst’. U kunt bijdragen door het vastenactiezakje te vullen of het storten op: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Doet u dit jaar weer mee?

Print Friendly, PDF & Email