Sobere Maaltijd

De Sobere Maaltijd, de solidariteitsmaaltijd die jaarlijks wordt georganiseerd door een werkgroep van de Protestantse en Rooms Katholieke Kerk , heeft dit jaar als thema: Iedereen is welkom.

De Sobere Maaltijd vindt plaats op woensdag 1 april 2020 om 18.00 uur in de Protestantse kerk Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in Prinsenbeek

 

De opbrengst van deze solidariteitsmaaltijd is dit jaar bestemd voor het Annahuis in Breda.
Het Annahuis is een inloophuis, waar mensen met allerlei achtergronden en interesses komen. Vanouds is het Annahuis ook een trefpunt voor de thuislozen in Breda. Het is een huis waar iedereen welkom is.
Na de oecumenische gebedsdienst en een korte presentatie over het Annahuis, gaan we aan tafel voor een eenvoudige broodmaaltijd. De dienst begint om 18.00 uur en de maaltijd zal naar verwachting duren tot 19.45 uur.

Tijdens de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die na afloop gedoneerd wordt aan het Annahuis.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd en zo het goede doel te steunen.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Lia van Lier:  06  23 99 88 89
Hans van ’t Nedereind: 5620379
Elly van den Bliek: 5410907

U kunt zich ook opgeven per mail: soberemaaltijdprinsenbeek@gmail.com
Of door het inleveren van het inschrijfstrookje op de flyers die in de kerk liggen.

Print Friendly, PDF & Email