Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege coronavirus

Nu het coronavirus ook bij twee personen in Nederland is vastgesteld, worden vragen gesteld over de maatregelen die de RK Kerk neemt ter voorkoming van verspreiding van het virus tijdens vieringen.
Door de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie is – in afstemming met de referent voor medische ethiek en met de referent voor liturgie – bijgaande tekst m.b.t. te nemen maatregelen opgesteld.

Print Friendly, PDF & Email