Bericht parochiebestuur

Bericht van parochiebestuur H. Maria Magdalena
m.b.t. “kerken” tijdens de verbouwing van de kerk OLV ten Hemelopneming

Binnenkort start de verbouwing van onze kerk. Mede op basis van de inbreng van vele parochianen hebben we een goede tijdelijke oplossing gekozen en gaan we tijdens de verbouwing ‘’kerken” in de Protestantse Kerk “Het Kruispunt”, Harmonielaan 24. Wij zijn het bestuur van Het Kruispunt en ds Evelyn Quaak erkentelijk voor dit gastvrije aanbod.
Een en ander betekent dat met ingang van 8 maart 2020 de zondagsvieringen en de vieringen op dinsdagochtend in Het Kruispunt zullen zijn. De aanvang van de viering op zondagmorgen is om 9.00 uur. Dit geldt ook voor de viering op dinsdagmorgen (aanvangstijd is niet gewijzigd).
Wij hopen dat u vanaf 8 maart (tot naar verwachting eind mei) de tijdelijke overstap naar Het Kruispunt met ons meemaakt.
Het parochie secretariaat aan de Markt blijft open zoals voorheen elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

N.B.: Om de parkeeroverlast voor de buurtbewoners van het Kruispunt zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u, indien mogelijk, met de fiets of te voet te komen naar Het Kruispunt. Dank u wel!

Print Friendly, PDF & Email