Vastenactie 2021

Werken aan je toekomst

De Parochie Heilige Maria Magdalena besteedt nog steeds aandacht aan de Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst.

Dit jaar zet de vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden en hen te helpen met het opzetten van een bedrijfje.

Met deze campagne draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.

 

Patrick uit Zambia heeft grote ellende en armoede gekend en de kans gekregen door het vak van kleermaker te leren. Hij is daar eeuwig dankbaar voor. Tegenwoordig geeft Patrick naailes. Hij zegt:

“Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen, ook aan gehandicapten trouwens. Die hebben het moeilijk in onze gemeenschap. Met de vaardigheden die ze leren kunnen ook zij straks voor zichzelf zorgen.”

Een mooi voorbeeld van wat Vastenactie 2021 met ‘werken aan je toekomst’ wil bereiken: mensen in ontwikkelingslanden helpen om uiteindelijk een zelfstandig bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun gezin. Bovendien zorgt beroepsonderwijs er voor dat mensen een positief leidende rol in hun gemeenschap kunnen spelen. Ze hebben meer vaardigheden en inzicht gekregen en daardoor ook meer zelfvertrouwen om een voorbeeldfunctie te vervullen voor jongeren.

Over enkele weken vieren we Pasen: door de kruisdood en verrijzenis van Jezus is er bij God altijd een toekomst mogelijk. Wij kunnen op onze beurt meehelpen aan toekomst scheppen voor mensen in ontwikkelingslanden – en dus verschil maken.

Doet u mee met Vastenactie 2021? U kunt uw bijdrage overmaken op: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag of achterlaten in de collectebussen die achter in de kerk staan.
Helpt u mee de Vastenactie te helpen? Bedankt!

Print Friendly, PDF & Email