Vieringen Goede week en Pasen

Er kunnen net als voorheen slechts 30 volwassen gelovigen aansluiten in elke viering. Daarvoor moet u zich aanmelden (dus ook voor de kinderkruisweg) 076 – 5412231.

De vieringen uit Effen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, zaterdagavond Paaswake en de 1e Paasdag zijn te volgen via livestream. U kunt de links hiervoor vinden op onze pagina Online vieringen.

Vieringen:
Woensdag 31 maart Chrismaviering
19.00 uur Kathedraal Breda (te volgen via livestream: https://parochiebredacentrum.bisdomvan breda.nl

Donderdag 1 april Witte Donderdag
19.00 uur H. Moeder Gods Effen: Eucharistieviering. Pastoraal team.

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
15.00 uur H. Martinus Princenhage: Kinderkruisweg. Voorganger: Han Geppaart.

Ondanks de beperkende maatregelen rondom corona proberen we toch met kinderen 

de kruisweg te vieren. We doen dat op een eigentijdse en voor kinderen begrijpbare manier. We vragen of de kinderen en alle anderen bloemen meebrengen voor de kruisverering.

Wel zullen de kinderen bij hun ouders in de banken moeten blijven zitten èn met de nodige afstand. Dus elk gezin bij elkaar.

15.00 uur OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek: Kruisweg
19.00 uur H. Moeder Gods Effen: viering Goede vrijdag. Pastoraal team.

Zaterdag 3 april Paaswake
19.00 uur H. Moeder Gods Effen: Paaswake. Pastoraal team.

Zondag 4 april Eerste Paasdag
09.30 uur OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon
09.30 uur H. Moeder Goeds Effen: Eucharistieviering. Voorganger: Paul Heye.
11.00 uur H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Paul Heye.

Maandag Tweede Paasdag
10.00
uur H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon / Han Geppaart.

Met de intocht van Jezus in Jeruzalem begint op Palmzondag de Goede Week. Jezus wordt toegejuicht met palmtakken, maar al snel slaat de sfeer om en lezen we uit het lijdensverhaal volgens de evangelist Marcus. Op woensdag vieren we via Youtube mee met onze bisschop die in de kathedraal de H. Oliën (Olie voor de geloofsleerlingen, Olie voor de ziekenzalving, Heilig Chrisma) wijdt. Daarna begint het paastriduüm: op Witte Donderdag vieren we met Jezus het Laatste Avondmaal, daarna gedenken we op Goede Vrijdag in de kruisweg en in de lijdensmeditatie het lijden en sterven van onze Heer. Op het eind van de Stille Zaterdag ontluikt in de donkerte het licht: de verrijzenis van Christus Jezus, onze Heer. Ons hart vult zich met jubel en lofzang. De liturgie van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake vormen één viering. Op Witte Donderdag openen we met het kruisteken en de zegen volgt pas op het einde van de Paaswake.

Wij wensen u een inspirerende Goede Week en alvast een Zalig Pasen.

 

Print Friendly, PDF & Email