Sobere Maaltijd 2019

Ook dit jaar wordt er in samenwerking met de Protestantse kerk in Prinsenbeek weer een sobere maaltijd georganiseerd.

Na een korte viering en uitleg over het goede doel van deze avond gaan we samen aan tafel voor een sobere broodmaaltijd. Door deel te nemen aan deze maaltijd willen we solidair zijn met degenen voor wie een goede en gezonde maaltijd niet iets vanzelfsprekends is.
Aan de deelnemers vragen we een vrijwillige bijdrage die dit jaar bestemd is voor de Nederlandse hulporganisatie “Because we carry”. Deze organisatie is sinds 2015 actief in de vluchtelingenkampen op het eiland Lesbos.
Marga Vermeulen uit Prinsenbeek is actief bij deze organisatie betrokken en zal deze avond ook aanschuiven
De solidariteitsmaaltijd vindt plaats op:
woensdag 10 april in Het Kruispunt, Harmonielaan 24
Tijd: 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur

Inschrijfformulieren liggen achter in de kerk in Prinsenbeek.
Aanmelden via de mail: Soberemaaltijdprinsenbeek@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email