Campagneproject Vastenactie 2019

Schoon water verandert alles!

Op 6 maart (Aswoensdag) is de vastentijd begonnen. De vastentijd is een periode van bezinning, los komen van eigenbelang en ons vanuit een gelovige houding richten op de ander en dan vooral op mensen die het minder hebben.

In de parochie H. Maria Magdalena willen we graag stilstaan bij de vastentijd. Zo doet de parochie mee aan de Vastenactie, waarin dit jaar het belang van schoon, veilig water centraal staat. Daarnaast worden gedurende de vastentijd enkele andere ‘vasten’-activiteiten georganiseerd, waarbij alle kernen in onze parochie betrokken worden en waarbij alle parochianen van harte welkom zijn.

–          Vastenwandeling

Op zaterdag 6 april organiseren we een Vastenwandeling waaraan je alleen, met zijn tweeën of met het hele gezin kan meedoen: een wandeling met bezinning. Tijdens deze wandeling lopen we in groepjes vanuit de Martinuskerk in Princenhage naar de H. Moeder Godskerk in Effen en weer terug. Tijdens deze wandeling gaan we – aan de hand van enkele thema’s – in gesprek met elkaar.  Elke wandelaar wordt gevraagd een flesje water mee te nemen. In H. Moeder Godskerk word je ontvangen met woestijnsoep en platte broden, er is een DVD-presentatie over Water verandert alles. We eindigen met een gebedsviering in de Moeder Godskerk. Hierna gaan we terug – hopelijk op een bijzondere wijze.

In verband met soep, brood en materiaal vragen we je vóór 29 maart aan te melden door een email te sturen naar info@parochiemariamagdalena.nl waarin je aangeeft: je naam, het aantal volwassenen en het aantal kinderen. Of je belt naar het parochiesecretariaat 076-5412231.

–          Meedoen aan de Vastenactie

Alle parochianen krijgen in de week van 7 april een vastenzakje met folder en begeleidende brief in de brievenbus. U kunt de Vastenactie steunen door het vastenzakje met de bijdrage te deponeren in de vastenactiedozen of bussen die staan:

–          achter in de kerken in Princenhage, Effen en Prinsenbeek;
–          bij de balie van de assistentes van de huisartsen in Prinsenbeek en
–          in het restaurant van woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek.

Of u kunt de Vastenactie steunen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL97RABO0155099078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming onder vermelding van “Vastenactie”.

–          Vastenactie tijdens de vieringen

Gedurende de vastentijd zullen de voorgangers tijdens de vieringen aandacht besteden aan de Vastenactie. Zo zal het thema “schoon, veilig water” terugkomen op de plaats waar buiten de veertigdagentijd de lofzang gezongen wordt. Op die plaats zingen we tevens een  speciaal Vastenlied. Het onderwerp komt eveneens terug in de familievieringen op 17 maart (OLV ten Hemelopneming) en 31 maart (Martinuskerk).

–          Sobere maaltijd

Op woensdag 10 april om 18.00 uur wordt door de werkgroep Conciliair Proces van de Protestantse Gemeente en Parochie H. Maria Magdalena de jaarlijkse ‘sobere maaltijd’ georganiseerd. Hierbij wordt geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor ‘Because We Carry’, een hulpverleningsproject voor de meest kwetsbare groepen in de vluchtelingenkampen op Lesbos. De sobere maaltijd vindt plaats in ’t Kruispunt.

We eindigen de vastentijd met Pasen. Het Paastriduüm vindt dit jaar plaats in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Tijdens het Paastriduüm (Witte donderdag – Goede vrijdag – Stille zaterdag – Paaswake) en op 1e en 2e Paasdag wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus gevierd. Het tijdstip van de vieringen kunt u tegen die tijd vinden op onze website.

 

 

Print Friendly, PDF & Email