Projecten Vastenperiode 2024 – 1

Landelijke Vastenactie – Leven in een veranderende wereld
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit jaar in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Wat doet Vastenactie?
Vastenactie werkt nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. Ze gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water.
Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen.
Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Tijdens de vieringen op zondag 3 maart houden we een extra collecte voor de landelijke Vastenactie.
Maar je kunt ook een bijdrage overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Of scan de QR-code en maak het bedrag over via iDEAL.

Print Friendly, PDF & Email