Projecten Vastenperiode 2024 – 2

Actie voor Stichting Leergeld Breda

Alle kinderen mogen meedoen!
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. In Breda zijn dit ca 3.300 kinderen. Omdat er niet genoeg geld is, kunnen deze kinderen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Voor hen springt Stichting Leergeld in de bres. Immers: Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Wat doet Stichting Leergeld?
Leergeld helpt kinderen (4 tot 18 jaar) uit gezinnen met geldzorgen in Breda. Hun hulp is erop gericht dat alle kinderen in Breda dezelfde kansen hebben. Leergeld helpt met schoolspullen, zoals een laptop of rekenmachine of een fiets. Want kinderen die meedoen horen erbij en maken nieuwe vriendjes.

Stichting Leergeld biedt de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. De stichting vindt dat “alle kinderen mogen meedoen met normale schoolse en buitenschoolse activiteiten”, juist ook de kinderen van gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn.

Help je Stichting Leergeld bij hun missie om alle kinderen in Breda te laten meedoen?
Op zondag 17 maart zullen vrijwilligers ons vertellen over het doel en de werkwijze van Stichting Leergeld. Tijdens deze vieringen zal er een extra collecte gehouden worden voor stichting Leergeld. Ook de kinderen kunnen hun steentje bijdragen door het spaargeld in de Vastendoosjes. Heel fijn!

Maar je kunt ook altijd een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL49 INGB 0673 6919 77 ten name van Stichting Leergeld Breda.
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

Leergeld heeft een ANBI status. Daardoor kun je jouw gift aftrekken van de belasting tijdens de belastingaangifte. ANBI nr 81274807

Print Friendly, PDF & Email