Over het Onze Vader

Wat bid ik dan eigenlijk?

Paus Franciscus stelt dit jaar bidden centraal als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Mensen bidden op allerlei manier. Jezus reikt het Onze Vader aan om te bidden. Het heeft een reden waarom Jezus precies die woorden kiest waaruit het Onze Vader is opgebouwd. In drie bijeenkomsten gaan we in op wat we zeggen en welke betekenissen er achter de woorden zitten.

Bijeenkomst 1 (29 februari)
We staan stil bij het bidden (wat is het? Hoe? Waarom?) en de opbouw van het Onze Vader
Bijeenkomst 2 (14 maart)
Er wordt ingegaan op de inhoud en betekenis van de eerste drie beden uit het Onze Vader
Bijeenkomst 3 (21 maart)
Tenslotte komen de overige drie beden uit het Onze Vader aanbod.
Naast uitleg is er – in afwisseling – volop ruimte voor uitwisseling en verwerking en muziek.

De eerste bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd die wordt bereid. De beide overige bijeenkomsten kunnen we met een maaltijd starten, maar dan via ‘Amerikaans’-model. Onderling spreek je af wie wat meebrengt.

Plaats: Prinsenbeek, Kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Markt 32 (gratis parkeermogelijkheid)
Data: 29 februari, 14 en 21 maart
Tijd: 18.30 – 21.15 uur (met maaltijd)
Of 19.15-21.15 (zonder maaltijd)

Je kunt je aanmelden vóór 26 februari bij: info@parochiemariamagdalena.nl

Van harte welkom!

Gerard Wijnsma, Hanneke Oomen, Ivonne Schols, Han Geppaart

Print Friendly, PDF & Email