Stille omgang 2024

Dit jaar vind de Stille Omgang plaats in de nacht van 16 op 17 maart 2024. Bij deze jaarlijkse traditie sluiten ook parochies van het Bisdom Breda aan.

Graag uiterlijk 12 maart 2023 aanmelden i.v.m. het reserveren van de bus. Zie voor meer details:
bisdombreda.nl/stilleomgang

Print Friendly, PDF & Email