Pauselijk gebed voor de vrede in Oekraïne op vrijdag 25 maart

Er is inmiddels een maand verstreken sinds uit uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De oorlog berokkent dagelijks onmetelijk leed aan talloos veel mensen en bedreigt de wereldvrede. In dit donkere uur, zo paus Franciscus, is de Kerk dringend geroepen om met voorbeden ten beste te spreken bij de Vredevorst. Ook moet de Kerk, de gemeenschap van gelovigen, haar nabijheid betuigen aan hen die rechtstreeks door het conflict getroffen worden.

Op Aswoensdag heeft de paus al opgeroepen om te vasten en te bidden voor de vrede. Nu roept de paus alle gelovigen op om op vrijdag 25 maart, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, om een plechtige akte van toewijding te verrichten aan het Onbevlekt Hart van Maria. De paus vraagt ons om heel de mensheid, en in het bijzonder Rusland en Oekraïne, aan de Heilige Maagd Maria toe te vertrouwen en de vrede voor dit conflict af te smeken.

Toewijdingsgebed

Print Friendly, PDF & Email