Vieringen Goede Week en Pasen

Met de intocht van Jezus in Jeruzalem begint op Palmzondag de Goede Week. Jezus wordt toegejuicht met palmtakken, maar al snel slaat de sfeer om en lezen we uit het lijdensverhaal volgens de evangelist Lucas.
Op woensdag viert ons bisdom in de kerk van Hulst (Zeeland) met onze bisschop de wijding van de H. Oliën (Olie voor de geloofsleerlingen, Olie voor de ziekenzalving, Heilig Chrisma). Een aantal van onze parochianen neemt daaraan deelt.
Daarna begint het paastriduüm: op Witte Donderdag vieren we met Jezus het Laatste Avondmaal, daarna gedenken we op Goede Vrijdag in de kruisweg en in de lijdensmeditatie het lijden en sterven van onze Heer. Op het eind van de Stille Zaterdag ontluikt in de donkerte het licht: de verrijzenis van Christus Jezus, onze Heer. Ons hart vult zich met jubel en lofzang.
De liturgie van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake vormen één viering. Op Witte Donderdag openen we met het kruisteken en de zegen volgt pas op het einde van de Paaswake.

Zondag 10 april – Palmpasen:
09.30 OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Fons Burm. M.m.v. koor Amicitia.
09.30 H. Moeder Gods: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon. M.m.v. Kerkkoor.
11.00 H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon. M.m.v. koor Resonans.

Het paastriduüm vieren we dit jaar in de H. Martinuskerk in Princenhage:

Chrismamis op woensdag 13 april om 19:00 in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Deze viering is ook te volgen via de livestream.

Witte Donderdag, 14 april, 19.00 uur in de H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: pastoraal team. M.m.v. Martinuskoor.

Goede Vrijdag, 15 april, 19.00 uur in de H. Martinus: lijdensmeditatie. Voorganger: pastoraal team. M.m.v. koor JKP.

Paaszaterdag 16 april, 21.00 uur in de H. Martinus: Paaswake. Voorganger: pastoraal team. M.m.v. Martinuskoor.

Eerste Paasdag wordt in alle kerken gevierd.
09.30 OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell. M.m.v. koor Intermezzo.
09.30 H. Moeder Gods: Eucharistieviering. Voorganger: Richard Lobo. M.m.v. kerkkoor.
11.00 H. Martinus: Eucharistieviering. Voorganger: Norbert Schnell. M.m.v. Weekkoor.

Tweede Paasdag
10.00 OLV ten Hemelopneming: Eucharistieviering. Voorganger: Gilbert Razon. M.m.v. koor Amicitia.

(in de Lieve Hemel staat dat de viering Tweede Paasdag om 9.30u is, maar dit moet 10.00u zijn).

Goede Vrijdag 15 april:
15.00 H. Martinus: Kinderkruisweg
15.00 OLV ten Hemelopneming: Kruisweg

Wij wensen u een inspirerende Goede Week en alvast een Zalig Pasen.

Print Friendly, PDF & Email