Sobere maaltijd woensdag 6 april 2022

Thema: ‘Iedereen is welkom’!!

De Sobere Maaltijd, de solidariteitsmaaltijd die jaarlijks wordt georganiseerd door een werkgroep van de Protestantse  en Rooms Katholieke Kerk , heeft dit jaar als thema: Iedereen is welkom.

De Sobere Maaltijd vindt plaats op woensdag 6 april 2022 om 18.00 uur in de Katholieke kerk OLV ten Hemelopneming, Markt 32 in Prinsenbeek

De opbrengst van deze solidariteitsmaaltijd is dit jaar bestemd voor het Annahuis  in Breda.
Het Annahuis is een inloophuis, waar mensen met allerlei achtergronden en interesses komen. Vanouds is het Annahuis ook een trefpunt voor de thuislozen in Breda.  Het is een  huis waar iedereen welkom is.

Na de oecumenische gebedsdienst en een korte presentatie over het Annahuis, gaan we aan tafel voor een eenvoudige broodmaaltijd.  De dienst begint om 18.00 uur  en de maaltijd zal naar verwachting duren tot 19.45 uur.

Tijdens de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die na afloop gedoneerd wordt aan het Annahuis. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd en zo het goede doel  te steunen.

U kunt zich telefonisch opgeven bij:

  • Lia van Lier: 06 – 23 99 88 89
  • Hans van ’t Nedereind:  06 – 23 34 14 23
  • Elly van den Bliek: 06 – 12 30 73 92

U kunt zich ook opgeven per mail: hansvtnedereind@hotmail.com

Of door het inleveren van het inschrijfstrookje op de flyers die in de kerk liggen.

 

Print Friendly, PDF & Email